Eerst was het voor webshops verplicht om snel en effectief bereikbaar te zijn voor klanten. Het hebben van een telefoonnummer of e-mailadres op je webshop was geen verplichting zolang je maar snel en effectief te bereiken was. Dit kon bijvoorbeeld ook door chat, een contactformulier of andere moderne online communicatiemiddelen. Door de Omnibus is dit echter aangepast en worden webshops verplicht een telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Je kan nog steeds gebruik maken van moderne communicatiemiddelen als chat en contactformulieren, maar op grond van de aanpassing in de wet ben je nu ook verplicht om een telefoon en e-mailadres te vermelden. Er is in 2022 veel nieuwe wetgeving voor de e-commercesector in werking getreden. We hebben het dan onder andere over reviews, prijzen en garantie. Maar er zijn dus ook regels over het vermelden van de manier waarop consumenten en klanten contact met je op kunnen nemen.

Verplicht vermelden telefoonnummer & e-mailadres

Consumenten moeten snel in contact kunnen treden met webwinkels als ze vragen of klachten hebben. Webshops zijn dus nu verplicht om een werkend telefoonnummer en e-mailadres op de website te vermelden. Als je daarnaast ook andere vormen van (online) communicatie aanbiedt, denk aan chat(bots) en WhatsApp, kun je dat ook vermelden. Het moet dan gaan om communicatiemiddelen waarmee de consument schriftelijk met de verkoper kan corresponderen. De consument moet deze correspondentie, waaronder de datum en het tijdstip, kunnen opslaan op een duurzame gegevensdrager. Let erop dat deze communicatiemiddelen gemakkelijk op de website te vinden zijn, zonder dat het de consument moeilijk wordt gemaakt om het telefoonnummer of het e-mailadres te vinden.

Certificering door Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org heeft deze regelgeving opgenomen in de certificering. Ben jij onlangs ge(her)certificeerd, dan voldoe je aan de laatste ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving. Was jouw laatste certificering alweer een tijdje geleden? Controleer dan snel je eigen website en zorg dat het telefoonnummer en e-mailadres gemakkelijk te vinden zijn. In de volgende certificeringsronde doen wij de controle.

Ben je nog geen lid van Thuiswinkel.org? Meld je dan snel aan. Onze leden doorlopen onder andere een juridische toetsing, waardoor je zeker weet dat je voldoet aan alle relevante e-commercewetgeving. 

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel 250x250
Vincent Romviel