Shop Responsible

Thuiswinkel.org wil de Nederlandse e-commercesector klaarmaken voor de toekomst. Zo kunnen we uitdagingen blijvend het hoofd bieden en verantwoorde groei waarborgen. Hoe maken we de sector future-proof? Door shoppen slimmer te maken, op verschillende vlakken. Met onze Shop Responsible-strategie zetten we in op betrouwbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en digitale innovatie. We zoeken naar samenwerking en ondersteuning, maar we nemen zelf het voortouw. We zetten concrete stappen om de sector verder te helpen en samen duurzame groei te realiseren. Kom maar op met die toekomst.

Coalition Of Change

Het narratief voor de toekomst

De dynamiek in e-commerce is groot. Ondernemers hebben te maken met razendsnelle digitale ontwikkelingen, veranderingen in consumentengedrag, globalisering, complexe productieketens en internationale concurrentie. Ondertussen plaatst de klimaatproblematiek steeds meer vraagtekens bij de huidige inrichting van onze economie en het narratief voor de toekomst. Want met onze productie- en consumptiepatronen overschrijden we de grenzen van onze planeet.

Ook de e-commercesector heeft de opgave om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Slimme ondernemers sorteren daarop voor; zij maken duurzaamheid nu al een integraal onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Uiteindelijk zullen alle webwinkels dat doen om hun toekomst te waarborgen. Heel veel tijd hebben zij niet, gelet op de vele nieuwe Europese wetten en regels die hier van kracht worden.

Online ondernemen in deze tijd

De e-commercesector maakt zich klaar voor een duurzame toekomst. Ondernemers zullen daarin investeren als de basis op orde is. Zij hebben anno 2024 echter te maken met verschillende uitdagingen, waaronder financiële onzekerheid; door hoge kosten voor levensonderhoud en laag vertrouwen houden consumenten de hand op de knip, terwijl bedrijven zelf te maken hebben met kostenstijgingen voor bijvoorbeeld energie, grondstoffen en rente. Daarnaast kampen e-commercebedrijven met schaarste aan gekwalificeerd personeel en met toenemende regeldruk, wat een rem zet op groei en innovatie. Ook is er nog geen sprake van een compleet gelijk speelveld, omdat Nederlandse wetgeving afwijkt van die in andere Europese landen en omdat ondernemers van buiten de EU zich niet aan de hier geldende regels hoeven te houden.

Deze uitdagingen zorgen ervoor dat ondernemers in de e-commercesector minder tijd en capaciteit hebben om te investeren in hun toekomst. Als vertegenwoordiger van de sector, met ruim tweeduizend leden goed voor het leeuwendeel van de online bestedingen, maken we beleidsmakers in Den Haag en Brussel daarvan bewust. Ook stellen we concrete maatregelen voor om verantwoorde groei van onze sector te faciliteren.

De laatste tijd staat onze sector geregeld negatief in de belangstelling, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van verleidingstechnieken, het gebruik van verpakkingen of om retouren. Politieke en maatschappelijke frames dreigen zich tegen ons te keren, veelal op basis van incidenten of misverstanden. We kunnen ons blijven verdedigen, maar beter kunnen we als sector naar voren stappen, het gesprek aangaan en actief met onderzoeken en plannen komen.

Het eigen verhaal van Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org treedt naar buiten en neemt webwinkels bij de hand, om antwoord te bieden op de genoemde uitdagingen. In het besef dat we in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een toekomstbestendige e-commercesector. Als belangenvereniging hebben we de unieke positie om beweging op gang te brengen. Dat doen we met ons eigen verhaal, dat is gevoed door data en door input van webwinkels, vervoerders, andere ketenpartners, wetenschappers en beleidsmakers. We zijn continu in gesprek met onze leden, onder andere in de groeiende. Met onze periodieke E-commercepoort in Den Haag zetten we de sector hoger op de politieke agenda.

Door het delen van kennis, ervaringen, inzichten en tools sorteren we voor op innovaties en werken we toe naar standaarden voor e-commerce in Nederland. Thuiswinkel.org wil de sector inspireren, faciliteren en mobiliseren.

Shop Responsible-strategie

Met onze Shop Responsible-strategie zetten we in op vier hoofdonderwerpen: betrouwbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en digitale innovatie. Ze komen uitgebreid aan bod in de Nationale E-commerce Agenda, onze licence te operate voor de komende jaren. Per thema hebben we ambitieuze sectordoelen geformuleerd en een innovatieagenda opgesteld. We sluiten af met concrete oproepen aan de politiek om verantwoorde groei op het specifieke onderwerp mogelijk te maken.

Bekijk het Ecom Agenda magazine

Met de Nationale E-commerce Agenda wil Thuiswinkel.org

  • E-commerce bereikbaar en aantrekkelijk houden voor consumenten
  • Het consumentenvertrouwen online bevorderen
  • Verantwoord ondernemen koppelen aan zakelijk succes
  • De e-commercesector neerzetten als innovatieve voorloper
  • Bedrijven aan de hand nemen met een praktische insteek

Download de Nationale E-commerce Agenda

Van speerpunten naar diensten

De vier hoofdthema’s in de Shop Responsible-strategie vormen de rode draad in het aanbod van Thuiswinkel.org. We vertalen deze speerpunten in diensten met een collectieve meerwaarde voor onze leden, die we continu blijven door ontwikkelen. Zoals:

Betrouwbaarheid
We bieden gratis juridisch advies, uitgebreide certificeringen voor keurmerken in binnen- en buitenland, verschillende tools en een kennisbank.

Veiligheid
We doen onderzoek naar de veiligheidsbehoeften van consumenten, delen kennis over risico’s en we nemen actief deel aan verschillende werkgroepen om fraude terug te dringen.

Duurzaamheid
We introduceren een duurzaamheidscertificering voor e-commerce, een unieke leidraad voor verduurzaming, onafhankelijk tot stand gekomen en getoetst op haalbaarheid voor onze sector.

Digitale innovatie
We stimuleren bedrijven om voorop te lopen, met onze grote expert community ShoppingTomorrow, maar bijvoorbeeld ook met trajectbegeleiding op duurzaamheidstrategie en met living labs voor circulaire verdienmodellen.

Slimmer de toekomst in

Thuiswinkel.org streeft naar een toekomstbestendige e-commercesector door shoppen slimmer te maken: betrouwbaarder, duurzamer, veiliger, innovatiever. We inspireren, faciliteren en mobiliseren de sector om samen stappen vooruit te zetten, op weg naar gezonde, verantwoorde groei.

Sluit je aan bij
de beste webwinkels van Nederland

Webshops die lid zijn van Thuiswinkel.org ontvangen veel meer dan alleen het beste webwinkelkeurmerk van Nederland. Het is onze missie om shoppen slimmer te maken. Onze diensten helpen jou slimmer ondernemen op het gebied van Vertrouwen, Kennis, Innovatie en Invloed. Ook zetten we in op Duurzaam groeien, met onze #shopresponsible strategie stomen we jouw shop klaar voor de toekomst.

CTA dame bruine krullen wijzend vierkant