Wat houdt het herroepingsrecht nu precies in? En wat betekent het voor de webwinkelier? Regelmatig komen hierover vragen binnen bij Thuiswinkel.org. Onze jurist Ank van Heeringen geeft in dit artikel antwoord op verschillende vragen. 

Wat is het herroepingsrecht?

Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dat is het herroepingsrecht.

De leden van Thuiswinkel.org geven de consument een minimale bedenktijd van 14 dagen. Een langere bedenktijd mag ook. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Ank van Heeringen: ‘aan de ondernemer wordt gevraagd welke bedenktijd hij aan de consument wil aanbieden, die kan ingevuld worden in de algemene voorwaarden. Tijdens de bedenktijd heeft de consument het recht om het product te beoordelen en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de zogenaamde ‘stenen winkel’ zou mogen. Als de informatie op de verpakking toereikend is – denk bijvoorbeeld aan batterijen – dan zal het niet nodig zijn om de verpakking te openen.’ Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Wat zijn de verplichtingen voor de consument?

In de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org staat duidelijk omschreven hoe consumenten met het product dienen om te gaan: ‘Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijk instructies.’

Geef de klant instructies

Nog een tip van Ank van Heeringen: ‘instrueer de consument over de wijze waarop deze met het product en de verpakking tijdens de bedenkperiode dient om te gaan op het moment van levering. Dan is de kans groot dat de consument dit ook oppakt. Vraag bijvoorbeeld om zorgvuldig met de verpakking om te gaan. Je kunt deze instructies geven samen met de informatie die je wettelijk gezien ook moet geven: zie artikel 5 lid 5 van de algemene voorwaarden. Als de originele verpakking ontbreekt dan is dat geen reden om het herroepingsrecht uit te sluiten.’


Kom meer te weten over het herroepingsrecht


Staat jouw vraag er niet tussen?

Het herroepingsrecht is een uitdagende wetgeving die bij veel webshops vragen oproept. Staat jouw vraag er niet tussen in dit artikel? Meld je dan aan voor de webinar van Vincent op donderdag 16 maart. 

Wetgeving Cta 150 X 150 (1)

Terugkijken:
Webinar herroepingsrecht

Het herroepingsrecht blijft voor veel webwinkeliers een uitdagende wetgeving. Hoe zit het nu precies met deze wetgeving, wat zijn ieders rechten en plichten en bij wie ligt welk risico? Dit alles heeft Vincent Romviel, jurist bij Thuiswinkel.org, behandeld in de webinar van 16 maart. Heb je de webinar gemist? 

BEKIJK DE WEBINAR