Deuren en maatwerk als uitzondering op het herroepingsrecht

Gepubliceerd op: 29 april 2024
Bijgewerkt op: 29 april 2024
Deurenmaker

De wet bepaalt welke producten en diensten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Een van deze uitzonderingen betreft maatwerkproducten. De Geschillencommissie Thuiswinkel heeft onlangs weer uitspraak gedaan in een zaak waar de vraag speelde of de deuren in kwestie als maatwerk uitgezonderd waren van het herroepingsrecht.

Wat zegt de wet over maatwerkproducten?

Het moet gaan om de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Heeft een consument de keuze uit een aantal standaardmaten, dan is er geen sprake van een volgens opgave van de consument vaardigde zaak.

Deuren en maatwerk

De Geschillencommissie Thuiswinkel heeft in een eerdere zaak beslist dat er met betrekking tot de deuren die toen aan de orde waren geen sprake was van maatwerk. De consument kon op de website van de webshop standaardmaten van de deur kiezen, waardoor er geen sprake was van een volgens de consument vervaardigde zaak. Dat de webshop op de website had aangegeven dat er sprake is van maatwerk, maakt dit geen maatwerk. Ook de omstandigheid dat de deur niet bij de webshop op voorraad lag en geproduceerd moest worden volgens de door consument geselecteerde standaardmaat was niet van belang.

De klacht van de consument werd gegrond verklaard. De webshop moest de deur terugnemen en de consument terugbetalen.

Recente uitspraak van de Geschillencommissie Thuiswinkel

Ook in deze zaak was de consument van mening dat hij gebruik kon maken van het herroepingsrecht en eiste terugbetaling van het aankoopbedrag. De consument heeft aanvullend op de deur een pakket gekozen dat bestaat uit deurbeslag, slot en boringen/frezingen om het slot en deurbeslag te monteren. Volgens de webshop maakt dit de deur maatwerk en de deur kan daarom niet geretourneerd worden. Dit staat vermeld op de productpagina van de deur, waar de consument kan kiezen voor het pakket, op de productpagina van het gekozen pakket en op de algemene informatiepagina.

De Geschillencommissie Thuiswinkel stelt eerst vast dat de webshop het herroepingsrecht voldoende duidelijk heeft uitgesloten. Verder is de commissie van oordeel dat er in deze zaak sprake is van maatwerk. Door de keuze van de consument voor het pakket is de deur bewerkt en is er niet langer sprake van een standaard deur. De deur heeft een specifiek deurbeslag en slot en ook de boringen/frezingen zijn specifiek aangebracht. De commissie wijst er daarbij op dat een deur, deurbeslag en slot soms tot op de millimeter nauwkeurig moeten zijn afgesteld. Dit impliceert dat verkoop van de betreffende deur aan een andere consument niet voor de hand ligt, aldus de commissie. Tot slot geeft de commissie de aanbeveling om ook op de factuur te vermelden dat het herroepingsrecht niet geldt, zodat voor de consument optimale duidelijkheid bestaat.

De klacht van de consument is ongegrond verklaard. De desbetreffende deuren zijn terecht uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Mijn oordeel

Deze uitspraak laat zien dat het heel belangrijk is om de consument duidelijk te informeren over uitsluitingen van het herroepingsrecht. De door de consument gekozen bewerkingen voor deurbeslag en slot maken dat er sprake is van maatwerk: ‘volgens specificaties van de consument vervaardigde zaak, die niet geprefabriceerd is en die wordt vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument’. In het algemeen geldt dat als de consument meer opties heeft gekozen, er eerder sprake zal zijn van maatwerk. De enkele keuze van voorgeselecteerde maten en (enkele) opties maakt de deur geen maatwerk.

Thuiswinkel.org

Leden van Thuiswinkel.org kunnen gratis gebruik maken van juridisch advies en workshops over consumentenrecht en andere relevante wetgeving. Wij helpen je graag verder! En als je niks wil missen over wet- en regelgeving, meld je dan snel aan voor Public Affairs- en Legal Update.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Paul Martens (1)

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp