Wetgevingsagenda

Thuiswinkel.org zet zich in voor veilig en verantwoord online ondernemen. Voor de online sector gelden verschillende wetten en regels, waar we uitgebreid over communiceren. Het ontwikkelen van een nieuwe wet is een tijdrovend proces. Hieronder lees je welke wetten er op ons afkomen en hoever we nu zijn in het proces. 

Invloed 800 X 400

Wetgeving over veilig online ondernemen

Digital Services Act (DSA)

De Digital Services Act (DSA) maakt samen met de Digital Markets ACT (DMA) onderdeel uit van het pakket van de wet over digitale diensten. Dit pakket heeft tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waar de grondrechten van gebruikers worden beschermd en een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen. Lees hier wat de DSA precies inhoudt en voor wie deze wet van belang is.

Digital Markets Act (DMA)

De Digital Services Act (DSA) maakt samen met de Digital Markets ACT (DMA) onderdeel uit van het pakket van de wet over digitale diensten. Dit pakket heeft tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waar de grondrechten van gebruikers worden beschermd en een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen. Lees hier wat de DMA doet.

Product Liability Directive (PLD)

In September presenteerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de richtlijn productaansprakelijkheid (85/374/EEG). Dit voorstel moet er voor zorgen dat de productaansprakelijkheid nog actueel is in de digitale economie en beter past bij de ontwikkelingen richting een circulaire economie. Lees hier alles over de PLD.

Herroepingsknop

Er gaat, naar alle waarschijnlijkheid, wetgeving uit Europa komen die webshops verplicht om een herroepingsknop op hun website te plaatsen. Deze knop moet ervoor zorgen dat consumenten net zo makkelijk een op afstand gesloten contract kunnen herroepen als afsluiten. Hier lees je alles over de knop

Fitness Check EU Consumer Law

In maart 2022 is de Europese Commissie een zogenaamde fitness check gestart om te bekijken of het huidige (digitale) consumentenrecht nog voldoende bescherming biedt. Lees hier wat de fitness check precies inhoudt

Download de position paper

Wetgeving over verantwoord online ondernemen

Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)

De voorgestelde Verordening voor een milieuvriendelijk ontwerp van duurzame producten (ESPR) vormt een hoeksteen van het Actieplan Circulaire Economie van de EU en de Europese Green Deal. De doelstellingen van deze verordening zijn het verminderen van de negatieve milieueffecten tijdens de levensduur van producten, het verbeteren van de werking van de interne markt en het verminderen van milieuschadelijke producten op de interne markt. Lees hier alles over de ESPR

Green Claims

Green Claims gaat over het onderbouwen van duurzaamheidsclaims te verplichten en eisen te stellen aan de beschikbare informatie over het product. Doel is dat het voor consumenten duidelijker wordt of een product duurzaam is geproduceerd. Het voorstel bevat duidelijke kaders wat betreft het maken claims. Lees hier alles over Green Claims

 

Empowering Consumer in the Green Transition

Een sterkere positie voor de consument in de groene transitie heeft betrekking op de wet consumentenbescherming en gaat over het versterken van de positie van de consument door betere informatiedeling en bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Retailers krijgen informatieverplichtingen en moeten op hun site productinformatie gaan verstrekken over levensduur, hergebruik en reparatie aan de consument. Daarnaast beoogt de richtlijn de waarde van keurmerken te vergroten en misleidende duurzaamheidsclaims tegen te gaan. Lees hier meer.

Right to Repair

“Promote Repair and Reuse” heeft als doel reparatie boven het vervangen van apparaten te plaatsen en geeft consumenten extra middelen om hun kapotte goederen gemakkelijker te laten repareren. Daarnaast kent het voorstel ook nieuwe regels met betrekking tot de wettelijke garantietermijnen. Hier lees je alles over de right to repair. 

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

De PPWR gaat over alle verpakkingen, ongeacht het materiaal waaruit ze bestaan, en alle verpakkingsafval. Het voorstel bevat regels voor minder lucht in verpakkingen, kleinere verpakkingen en herbruikbare verpakkingsontwerpen. Lees hier alles over de PPWR en welke onderdelen relevant zijn voor webwinkels.

Download de position paper

Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) 

De CSRD verplicht bedrijven tot een duurzaamheidsverslaglegging, naast hun financiële rapportage. De wetgeving gaat gefaseerd gelden voor organisaties: in 2024 voor grote Europese bedrijven en voor het mkb hoogstwaarschijnlijk in 2026. de CSRD heeft als doel de transitie naar een duurzame Europese economie te versnellen. Lees hier verder over de CSRD.

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA