De webshop voldoet niet aan de wettelijke informatieplichten, wel recht op schadevergoeding?

Gepubliceerd op: 3 mei 2024
Bijgewerkt op: 3 mei 2024
De Webshop Voldoet Niet Aan De Wettelijke Informatieplichten, Wel Recht Op Schadevergoeding

De Europese rechter heeft een uitspraak gedaan in een zaak waarin de ondernemer de overeengekomen dienst al heeft uitgevoerd, maar de consument niet heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht. Hoewel de overeenkomst in deze zaak buiten de verkoopruimte werd gesloten, is deze ook belangrijk voor via webshops gesloten overeenkomsten met consumenten (verkoop op afstand).

Waar ging de zaak over?

De consument had een mondelinge overeenkomst gesloten voor de vernieuwing van de elektrische installatie in zijn woning (een dienstenovereenkomst). De ondernemer had de consument niet geïnformeerd over het herroepingsrecht. De consument deed een beroep op het herroepingsrecht nadat hij werd aangemaand om de inmiddels uitgevoerde dienst te betalen. Heeft de ondernemer recht op betaling voor het uitgevoerde werk?

Gevolgen niet juist informeren over het herroepingsrecht

De ondernemer vond dat hij recht had op betaling van het uitgevoerde werk. De uitsluiting van dit recht omdat de consument niet was geïnformeerd over het herroepingsrecht zou een onevenredige sanctie zijn. De consument meende uiteraard niets te hoeven betalen omdat hij niet is geïnformeerd over het herroepingsrecht.

De Europese rechter wijst erop dat op grond van Europese consumentenwetgeving de ondernemer geen aanspraak kan maken op betaling van de reeds uitgevoerde dienst als hij de consument niet vooraf heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht. Daarnaast heeft dit tot gevolg dat de herroepingstermijn tot maximaal twaalf maanden wordt verlengd.

Heeft de ondernemer dan nog recht op schadevergoeding?

Nee, de rechter oordeelt dat de ondernemer ook geen aanspraak kan maken op betaling van de verrichte dienst op grond van ongerechtvaardigde verrijking. Dat zou indruisen tegen de bescherming die de consument geniet en het belang van het voldoen aan de wettelijke informatieplichten door de ondernemer op grond van Europese consumentenwetgeving.

Thuiswinkel.org

Deze uitspraak geeft aan hoe belangrijk het is om de consument (conform artikel 6:230m lid 1 sub h BW) tijdig en correct te informeren over zijn herroepingsrecht. De informatie moet in ieder geval de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten van het herroepingsrecht bevatten alsmede het Europees modelformulier voor herroeping. Daar komt op termijn de prominent weer te geven herroepingsfunctie bij. Als niet aan deze wettelijke eisen wordt voldaan wordt de herroepingstermijn verlengd tot maximaal twaalf maanden én verliest de ondernemer elke aanspraak op vergoeding van schade.

Leden van Thuiswinkel.org kunnen gratis gebruik maken van juridisch advies en workshops over consumentenrecht en andere relevante wetgeving. Wij helpen je graag verder! En als je niks wil missen over wet- en regelgeving, meld je dan snel aan voor Public Affairs- en Legal Update.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp