Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Gepubliceerd op: 30 januari 2024
Bijgewerkt op: 30 januari 2024
Geschreven door
Herroepingsrecht - Man Pakt Pakketje In 800 X 400

Bepaalde situaties leiden tot uitzonderingen waarbij producten, diensten en digitale inhoud uitgezonderd kunnen worden van het herroepingsrecht. Het is belangrijk om te weten welke situaties dit zijn. In dit artikel staat vermeld welke specifieke uitzonderingen van toepassing zijn en welke informatieplichten hierbij gelden. (NB: er geldt ook een algemene informatieplicht waaruit blijkt dat de consument geen herroepingsrecht heeft.)


In het kort

 • Welke producten worden uitgesloten van het herroepingsrecht?
 • Welke diensten worden uitgesloten van het herroepingsrecht?
 • Welke digitale inhoud wordt uitgesloten van het herroepingsrecht?
 • Waardevermindering zodra een deels uitgevoerde of afgenomen dienst wordt herroepen.
 • Een checklist op uitzonderingen van het herroepingsrecht. 

Uitsluiting herroepingsrecht producten

 • Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk);
 • Producten kunnen bederven binnen de bedenktermijn;
 • Makkelijk kopieerbare producten die niet retourneerbaar zijn wanneer de verzegeling is verbroken, zoals games, dvd's en cd's;
 • Losse kranten en tijdschriften (geen abonnementen);
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Uitsluiting herroepingsrecht diensten

 • Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Dit zijn bijvoorbeeld reizen, evenementen, tickets, e.a.;
 • Weddenschappen en/of loterijen;
 • Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien. Bijvoorbeeld het winterklaar maken van de tuin of de verhuur van gereedschap, wanneer deze dienst geheel wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd.

Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud

Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd - hiermee worden vooral bedoeld app’s, muziekstream en diverse downloads - geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de consument verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.

Let op! Deze verklaring én de verklaring dat de consument afstand doet van zijn recht op ontbinding moet in de bevestiging van de overeenkomst worden opgenomen.

Waardevermindering bij herroepen tijdens de bedenktijd (deels) gebruikte diensten

Omdat het moment van aanvang van de dienst niet meer doorslaggevend is, ontstaat de mogelijkheid om ook een deels uitgevoerde of afgenomen dienst te herroepen. Daar staat echter tegenover dat de consument de kosten van het gedeelte van de dienst dat is uitgevoerd naar evenredigheid dient te vergoeden. Voorwaarde is wel dat de ondernemer de consument vooraf over deze kosten heeft geïnformeerd.

Ben je tot het inzicht gekomen dat jouw producten of diensten wel onder het herroepingsrecht vallen? Lees dan dit artikel om erachter te komen wanneer je het herroepingsformulier moet meesturen. 

Checklist uitzonderingen herroepingsrecht

Algemeen:

 • Ik informeer mijn klant over het feit dat hij de aankoop van bepaalde producten, diensten of digitale inhoud die ik aanbied (onder bepaalde voorwaarden) niet kan ontbinden.

Diensten:

 • Ik laat mijn klant instemmen met het van start gaan van de dienst binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen.
 • Ik laat mijn klant uitdrukkelijk verklaren dat hij afziet van zijn herroepingsrecht wanneer de dienst volledig zal zijn uitgevoerd binnen de bedenktijd.

Digitale inhoud:

 • Ik laat mijn klant instemmen met de levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktijd.
 • Ik laat mijn klant uitdrukkelijk verklaren dat hij afziet van zijn herroepingsrecht wanneer de digitale inhoud geleverd wordt binnen de bedenktijd.
 • Ik bevestig bovenstaande verklaringen van de klant bij de bevestiging van de overeenkomst.

Waardevermindering:

 • Ik informeer mijn klant over het feit dat hij bij het herroepen van een (deels) uitgevoerde dienst (naar evenredigheid) de kosten zal dragen van het reeds uitgevoerde gedeelte van de dienst.

Meer weten over de wet koop op afstand of de AVG?

Door op de hoogte te zijn van welke producten, diensten en digitale inhoud zijn uitgesloten, kan je als verkoper beter inspelen op de behoeften van je klanten. Dit vermindert het risico op onverwachte retourzendingen en geschillen, wat resulteert in een positieve klantervaring. Wil je nog meer weten over de wet koop op afstand of AVG? Leden van Thuiswinkel.org kunnen gratis contact opnemen met onze juristen via juridisch@thuiswinkel.org.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Onze jurist Vincent Romviel kan je alles vertellen over het herroepingsrecht. 

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp