De grootste platformen (poortwachters) moeten voldoen aan de DMA

Gepubliceerd op: 6 maart 2024
Bijgewerkt op: 6 maart 2024
Juridisch Advies 800 X 400

Vanaf vandaag moeten de allergrootste online platforms, ook wel poortwachters genoemd, voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Digital Markets Act (DMA). De DMA heeft als doel om eerlijke concurrentie tussen digitale platforms makkelijker te maken, om de keuze voor consumenten te vergroten en betere kansen te bieden voor kleine bedrijven.

De laatste jaren heeft de digitale wereld een enorme groei gezien van online platforms. Dit maakt dat ondernemers en consumenten ook afhankelijker worden van grote platforms voor hun bedrijf of in het dagelijks leven. De Europese Commissie heeft daarom de wet digitale markten (of Digital Markets Act) bedacht. Deze moet voorkomen dat hele grote platforms deze afhankelijkheid kunnen misbruiken. Het draagt daarmee bij aan een gelijker speelveld tussen grote en kleine bedrijven. Grote platforms, aangemerkt als poortwachters, moeten voldoen aan een aantal duidelijke regels. Bijvoorbeeld gericht op het verbieden van oneerlijke praktijken, betere kansen bieden aan zakelijke gebruikers van platforms, en aangescherpte bescherming van de consument.

Wat zijn poortwachters?

Poortwachters zijn platformen die belangrijke ‘platform services’ aanbieden, zoals sociale mediaplatformen en videoplatformen, maar ook e-commerce platforms, online zoekmachines en advertentiediensten. De regels zijn ontworpen om te zorgen dat deze grote platforms hun dominante positie in de markt niet kunnen misbruiken. De Europese Commissie bepaalt, aan de hand van een aantal criteria (bijvoorbeeld: omzet, aantal gebruikers) welke bedrijven in de poortwachter categorie vallen. Op dit moment zijn er 6 bedrijven aangewezen als poortwachter (zie de afbeelding onderaan voor meer informatie).

Wat betekent dit voor platforms en hun gebruikers?

De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met do’s en don’ts waar deze grote platformen zich vanaf 6 maart aan moeten houden. Over het algemeen richten de do’s zich op het verschaffen en delen van informatie en de don’ts op het inperken van voorkeursbehandelingen, het gebruik van trackingstechnieken en het beperken van gebruikerskeuzes. Dit om de privacy van gebruikers te verbeteren en eerlijke concurrentie op digitale markten te helpen garanderen.

Hieronder de meest relevante do’s en don’ts voor e-commerce:

Do - poortwachters moeten:

  • Toestaan dat zakelijke gebruikers toegang hebben tot de gegevens die ze genereren bij het gebruik van het platform;
  • Bedrijven, die op het platform adverteren, voorzien van de tools en informatie die nodig zijn voor adverteerders;
  • Toestaan dat zakelijke gebruikers hun aanbiedingen promoten en contracten sluiten met hun klanten buiten het platform;
  • Ervoor zorgen dat het uitschrijven van de platformdiensten even gemakkelijk is als het daarop abonneren.

Don’t – poortwachters mogen niet langer:

  • Eigen producten en diensten voortrekken of gunstiger behandelen in de zoekresultaten dan vergelijkbare diensten of producten aangeboden door derden op het platform;
  • Ondernemers verbieden om producten of diensten op hun eigen website of een ander platform voor een lagere prijs of met betere voorwaarden aan te bieden;
  • Gegevens die het platform van ondernemers verzamelt met de ene dienst, gebruiken in concurrentie met die ondernemer bij een andere dienst. Bijvoorbeeld bij digitale advertenties;
  • Ondernemers verplichten om bepaalde aanvullende diensten te gebruiken, zoals het gebruik van de betaaldienst van de poortwachter bij aankopen in apps;
  • De persoonsgegevens van gebruikers zonder toestemming te verwerken voor gerichte reclame.

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de Digital Markets Act. Ze werken samen met nationale toezichthouders bij de controle op de DMA. In Nederland is dit de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Maak jij gebruik van een Poortwachter?

Dan betekent dit dat jij meer rechten hebt volgens de DMA. In de meeste gevallen zullen deze bedrijven je over de veranderingen informeren. Mocht je er toch nog vragen of opmerkingen over hebben, neem dan contact op met onze jurist Vincent Romviel.


Voor meer informatie zie onze eerdere nieuwsartikelen en additionele informatie

https://www.thuiswinkel.org/nieuws/dma-treedt-in-werking/

https://www.thuiswinkel.org/nieuws/nieuwe-wetgeving-dsa-en-dma-zes-aanbevelingen/

https://ondernemersplein.kvk.nl/dma/


Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4328

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp