DMA treedt in werking

Categorie
Gepubliceerd op: 2 mei 2023
Bijgewerkt op: 2 mei 2023
Geschreven door
DMA

De Digital Markets Act (DMA) is vanaf vandaag van toepassing en gaat zorgen voor meer bescherming van consumenten en webshops en meer concurrentie op digitale markten. De DMA creëert regels voor grote online platformen (poortwachters) waar consumenten en webshops nauwelijks omheen kunnen. Deze ‘poortwachters’, moeten zich vanaf nu aan bepaalde regels houden die misbruik van de concurrentiepositie beperken.

De DMA zorgt voor een eerlijker speelveld op de digitale markt voor handelaren op het internet. Zo mogen poortwachters bijvoorbeeld niet hun eigen producten voorrang geven en moeten verkopers toegang krijgen tot de data die zij zelf hebben verzameld op het platform. Dit zijn regels die een eerlijker speelveld bevorderen, vindt ook Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org: “Het is belangrijk voor Thuiswinkel.org dat er een eerlijk speelveld is op de digitale markt. Doordat er veel macht in handen is van een aantal grote platforms staat het eerlijke speelveld onder druk. Grote platformen vervullen een belangrijke en vaak onmisbare functie op de digitale markt. Bij deze functie horen echter ook grote verantwoordelijkheden. De DMA zorgt er voor dat deze poortwachters vanuit de EU strenger worden gereguleerd op bijvoorbeeld het gebied van het delen van data, waardoor andere verkopers makkelijker kunnen concurreren en misbruik van de machtspositie wordt verboden”.

Wat is een poortwachter?

Aan de hand van een aantal objectieve en kwantitatieve criteria, die in de DMA zijn opgenomen, wordt bepaald of een platform ook een poortwachter is. Uiteindelijk zijn poortwachters platforms waar ondernemers en ook consumenten nauwelijks meer omheen kunnen en wordt een platform als poortwachter gezien als het aan drie voorwaarden voldoet:

  • Het heeft een sterke positie op de Europese interne markt,
  • Het levert een kernplatformdienst (bijvoorbeeld een zoekmachine, videoplatform of sociaal netwerk)
  • En het heeft al langer een sterke positie op de markt.

De poortwachters die aan deze drie voorwaarden voldoen, hebben tot 3 juli om zich te melden bij de Europese Commissie. De Europese Commissie maakt uiterlijk 6 september bekend welke platforms en hun diensten als poortwachter worden aangewezen.

Regels voor poortwachters

Zodra is bepaald dat je een poortwachter bent dan moet je, om marktmisbruik uit te sluiten, aan een aantal andere regels voldoen. In de DMA worden de volgende punten benoemt:

  • Poortwachters moeten derden toestemming geven om in bepaalde situaties samen te werken met de eigen diensten;
  • Poortwachters moeten gebruikers toegang geven tot de data die zij zelf hebben verzameld via het platform van de poortwachter

En daarnaast mogen poortwachters onder andere niet:

  • Op hun platform hun eigen diensten en producten voorrang geven ten opzichte van gelijksoortige producten en diensten van derden
  • Consumenten ervan weerhouden om contact te leggen met bedrijven buiten het platform

Om hierop te kunnen handhaven heeft de Europese Commissie de bevoegdheid om onderzoek te doen en boetes uit te delen, die kunnen oplopen tot 10% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van het bedrijf.

Waar kan ik een klacht indienen?

De Europese Commissie is toezichthouder op de DMA en neemt alle formele besluiten. Nationale toezichthouders werken samen met de Europese Commissie bij dit toezicht. In Nederland is dit de ACM. Zodra de ACM bijvoorbeeld veel dezelfde klachten ontvangt over een poortwachter, dan kan dit worden doorgegeven aan de Europese Commissie. Ook mogen nationale toezichthouders zelf een onderzoek starten op basis van de klachten die ze ontvangen. De uitkomsten van dit onderzoek delen ze dan met de Europese Commissie die naar aanleiding van dit onderzoek handhavend zou kunnen optreden.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp