Richtlijn ACM: Reclame maken

Gepubliceerd op: 19 juni 2020
Bijgewerkt op: 11 november 2022
Influencer Marketing

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in haar leidraad ‘Bescherming van de online consument’ de grenzen vastgesteld waar verleiding overgaat in misleiding. Een van de onderwerpen in de leidraad het maken van reclame. In dit artikel leggen we de richtlijn uit. Deze richtlijn is in november 2022 geüpdatet. Hieronder lees je de laatste versie. 

Bron: ACM

Reclame is overal. Het is niet weg te denken uit de online wereld. Het draagt eraan bij dat je jouw producten kunt verkopen. Consumenten moeten wel weten dat er sprake is van reclame. Want je mag ze niet misleiden tot een aankoop.

Reclames zijn te vinden op websites, in apps, en steeds vaker zelfs in games. Maar het is bij reclame niet altijd duidelijk dat het om reclame gaat. Bijvoorbeeld wanneer bekende gezichten worden ingezet om merken of producten te promoten. Die promotors noemen we ‘influencers’. Het is belangrijk dat consumenten reclame herkennen als zodanig. Want consumenten misleiden is verboden. Maak dus duidelijk dat het om reclame gaat.

Als je consumenten misleidt met reclame is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Oneerlijke handelspraktijken zijn dus verboden. De ACM houdt toezicht op deze consumentenregels.

Er gelden meer regels als je reclame maakt of laat maken. Je moet in alle reclames waarin je prijzen noemt, bijvoorbeeld ook voldoen aan de regels voor prijzen.

Voor reclames in het algemeen en de inhoud ervan gelden verder de regels uit de Nederlandse Reclamecode. Als je reclame op kinderen richt, geldt ook de Kinder- en Jeugdreclamecode. De Reclame Code Commissie houdt toezicht op deze reclame regels.

Wat moet wel?

  • Bij reclame moet duidelijk zijn dat het om gesponsorde content gaat. Bij het product moet staan wie de betalende partij is en dat het gaat om gesponsorde content. Die regels gelden ook wanneer er tijdens een (live)stream reclame wordt gemaakt, bijvoorbeeld door influencers.

  • Als je producten of merken aanprijst van een andere partij, moet je het consumenten duidelijk melden als dat gebeurt als onderdeel van een partnership met die partij. Zoals bij online ‘product placement’.

  • Bij redactionele inhoud moet duidelijk zijn wanneer er sprake is van gesponsorde content.

Wat mag niet? 

  • Maak geen reclame als onduidelijk is dat het om reclame gaat. Maak ook geen reclame als niet vermeld wordt wie betaalt voor de reclame.

  • Prijs geen producten of merken aan van een andere partij, zonder het consumenten duidelijk te melden als dat gebeurt als onderdeel van een partnership met die partij. Zoals bij online ‘product placement’.

  • Zet geen influencers in om reclame te maken als het daarbij niet duidelijk is dat deze personen daarvoor betaald worden en door wie.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp