Richtlijn ACM: Informeren over persoonsgegevens

Gepubliceerd op: 19 juni 2020
Bijgewerkt op: 11 november 2022
Trends & Ontwikkelingen Persoon Met Smartphone Mobiel Koffie 800X400

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in haar leidraad ‘Bescherming van de online consument’ de grenzen vastgesteld waar verleiding overgaat in misleiding. Een van de onderwerpen in de leidraad het informeren over persoonsgegevens. In dit artikel leggen we de richtlijn uit. Deze richtlijn is in november 2022 geüpdatet. Hieronder lees je de laatste versie. 

Bron: ACM

Kunnen consumenten informatie over gebruik van hun persoonsgegevens niet gemakkelijk vinden of begrijpen? Of niet op tijd? Dan kunnen zij die informatie niet meenemen in hun keuze tot aankoop. Daardoor kunnen consumenten keuzes maken die zij niet gemaakt zouden hebben als zij alles wisten. Dit kan een misleidende handelspraktijk zijn. Oneerlijke handelspraktijken zijn verboden. De ACM houdt toezicht op deze regels uit het consumentenrecht.

Informatie over het gebruik van persoonsgegevens is dus belangrijke informatie die u volgens het consumentenrecht moet geven. In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) leest u wat u precies moet melden over het gebruik van persoonsgegevens. De AVG regelt hoe u persoonsgegevens mag verwerken en hoe u de consument toestemming vraagt voor het verzamelen ervan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder op de AVG. De AP is samen met andere Europese toezichthouders verenigd in de European Data Protection Board. Zij hebben richtsnoeren opgesteld over o.a. de wijze waarop je op grond van de AVG moet informeren over het gebruik van persoonsgegevens en de privacyopties die consumenten hebben.

Wat moet wel?

  • Informeer consumenten volledig over de manier waarop u hun persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Dan kunnen ze dat meenemen in hun keuze om een product bij u of een ander bedrijf te kopen.

  • Houdt u aan de AVG als u persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

  • Gebruikt uw website cookies die niet nodig zijn voor de werking van uw website, zoals ‘tracking cookies’? En heeft dit gevolgen voor de privacy van consumenten? Vertel consumenten dan, op de eerste pagina die ze te zien krijgen, duidelijk welke informatie u over hen verzamelt, hoe u die informatie verzamelt en wat u met die informatie doet. Geef ze de keuze om hiermee in te stemmen of niet. Zorg dat u de opties “accepteren” en “weigeren” op een neutrale manier toont. Bijvoorbeeld door beide opties in grote opvallende letters en kleuren te tonen.

Wat mag niet? 

  • Laat informatie over het gebruik van persoonsgegevens niet weg. Vermeld deze bijvoorbeeld in een Privacyverklaring.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp