Het hoe & wat van het herroepingsrecht

Gepubliceerd op: 15 maart 2024
Bijgewerkt op: 15 maart 2024
Geschreven door
Wetgeving 800 X 400

Wat houdt het herroepingsrecht nu precies in? En wat betekent het voor de webwinkelier? Regelmatig komen hierover vragen binnen bij Thuiswinkel.org. We geven in dit artikel antwoord op verschillende vragen. 

Wat is het herroepingsrecht?

Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dat is het herroepingsrecht.

De leden van Thuiswinkel.org geven de consument een minimale bedenktijd van 14 dagen. Een langere bedenktijd mag ook. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Onze juristen: ‘aan de ondernemer wordt gevraagd welke bedenktijd hij aan de consument wil aanbieden, die kan ingevuld worden in de algemene voorwaarden. Tijdens de bedenktijd heeft de consument het recht om het product te beoordelen en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de zogenaamde ‘stenen winkel’ zou mogen. Als de informatie op de verpakking toereikend is – denk bijvoorbeeld aan batterijen – dan zal het niet nodig zijn om de verpakking te openen.’ Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Wat zijn de verplichtingen voor de consument?

In de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org staat duidelijk omschreven hoe consumenten met het product dienen om te gaan: ‘Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijk instructies.’

Geef de klant instructies

Nog een tip van onze juristen: ‘instrueer de consument over de wijze waarop deze met het product en de verpakking tijdens de bedenkperiode dient om te gaan op het moment van levering. Dan is de kans groot dat de consument dit ook oppakt. Vraag bijvoorbeeld om zorgvuldig met de verpakking om te gaan. Je kunt deze instructies geven samen met de informatie die je wettelijk gezien ook moet geven: zie artikel 5 lid 5 van de algemene voorwaarden. Als de originele verpakking ontbreekt dan is dat geen reden om het herroepingsrecht uit te sluiten.’


Kom meer te weten over het herroepingsrecht


Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp