Herroepingsrecht en de uitzondering voor hygiëneartikelen

Gepubliceerd op: 20 maart 2024
Bijgewerkt op: 20 maart 2024
Geschreven door
Heroepen

Elke webshop die aan consumenten producten of diensten verkoopt heeft te maken met het herroepingsrecht en uitzonderingen daarop. De Geschillencommissie Thuiswinkel heeft onlangs uitspraak gedaan over een retour gezonden krultang en of de eis van de consument om het aankoopbedrag terugbetaald te krijgen terecht is.

Welke producten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht?

Het uitgangspunt is dat de consument altijd het herroepingsrecht heeft. Maar niet bij elke online aankoop kan er gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht. De wet benoemt verschillende uitzonderingen op het herroepingsrecht.

In een eerder artikel hebben wij alle wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht op een rij gezet. Eén van deze uitzonderingen betreft hygiëneartikelen. Daarbij moet het gaan om “de levering van zaken die niet geschikt zijn voor retour om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken”.

Uitspraak Geschillencommissie Thuiswinkel

De Geschillencommissie Thuiswinkel heeft een uitspraak gedaan over een krultang die de consument ongebruikt en binnen de bedenktermijn retour heeft gezonden. De verzegeling is wel verbroken. De consument eist terugbetaling van het aankoopbedrag. De ondernemer stelt dat de krultang als hygiëneartikel is uitgezonderd van het herroepingsrecht.

De Geschillencommissie benadrukt dat het herroepingsrecht niet op elke online aankoop van toepassing is en dat de wet uitzonderingen op het herroepingsrecht geeft, waaronder voor hygiëneartikelen. Verder oordeelt de Geschillencommissie dat een krultang een hygiëneartikel is, omdat de “ondernemer niet staat is om het product door reiniging of ontsmetting geschikt te maken voor een nieuwe verkoop, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne”. Ook wordt de consument op de website van de ondernemer op “duidelijke en begrijpelijke wijze” geïnformeerd over de uitzondering van het herroepingsrecht voor de krultang. Verder stelt de Geschillencommissie vast dat de krultang met een verzegelde verpakking is geleverd en dat na ontvangst de verzegeling is verbroken. Het herroepingsrecht is komen te vervallen, ook al is de krultang niet gebruikt. De klacht van de consument wordt ongegrond verklaard.

De consument deed nog een beroep op het Slewo arrest waarin is bepaald dat een matras niet onder een uitzondering van het herroepingsrecht valt. Maar de Geschillencommissie oordeelt dat voor een krultang de uitzondering wel geldt.

Mijn oordeel

Belangrijk is dat het product verzegeld is verzonden en dat de verzegeling na de levering is verbroken. Daarnaast bepaalt de wet dat consumenten vooraf moeten worden geïnformeerd dat het betreffende product is uitgezonderd van het herroepingsrecht. De bewijslast hiervoor ligt bij de webshop. Als aan deze eisen is voldaan komt in beeld of een product vanwege hygiëne niet geschikt is om teruggezonden te worden.

De uitspraak van de Geschillencommissie geeft enkele handvatten. Voor de beoordeling of de hygiëne uitzondering van toepassing is, is steeds de aard van het product relevant. Verder is volgens de Geschillencommissie relevant of de verkoper in staat is om het product door reiniging of ontsmetting geschikt te maken voor een nieuwe verkoop, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne. Bij de krultang in deze zaak oordeelde de Geschillencommissie dat dit niet mogelijk is en dat de krultang een hygiëneartikel is.

Thuiswinkel.org

Leden van Thuiswinkel.org kunnen gratis gebruik maken van juridisch advies en workshops over consumentenrecht. Wij helpen je graag verder!

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Paul Martens (1)

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp