Mag een matras worden uitgezonderd van het herroepingsrecht?

Winkels Matras 800X400

Op 27 maart 2019 heeft het Hof van Justitie op deze vraag een antwoord gegeven. Een matras vormt geen uitzondering op het herroepingsrecht en kan dus worden teruggestuurd. Ook als de beschermfolie is verwijderd.

Gepubliceerd op: 5 april 2019
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door

De zaak kwam bij het Hof terecht nadat een consument een matras waarvan de beschermfolie was verwijderd binnen de retourtermijn wilde terugsturen. De Duitse webshop in kwestie stelde zich op het standpunt dat de consument het matras niet kon retourneren, aangezien het product onder de volgende uitsluitingsgrond van het herroepingsrecht zou vallen: “verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken”.

De uitspraak van het Hof heeft tot gevolg dat een consument na de online aankoop van een matras en het verwijderen van de beschermfolie nog steeds gebruik kan maken van het herroepingsrecht. De gedachtegang van het Hof hierbij is dat een matras bijvoorbeeld ook door opeenvolgende gasten van een hotel wordt gebruikt, alsmede dat er een markt voor tweedehandsmatrassen bestaat en dat gebruikte matrassen grondig kunnen worden gereinigd. “Verder kan een matras, wat het herroepingsrecht betreft, worden gelijkgesteld met een kledingstuk; een categorie waarvoor de richtlijn uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van terugzending na het passen ervan. Een dergelijke gelijkstelling is mogelijk, omdat zelfs bij rechtstreeks contact van die goederen met het menselijk lichaam kan worden aangenomen dat de handelaar in staat is om deze goederen, na terugzending ervan door de consument, door een behandeling zoals een reiniging of een ontsmetting geschikt te maken voor nieuw gebruik door een derde en dus voor een nieuwe verkoop, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne”, aldus het Hof.

Belangrijk is dat het Hof benadrukt dat de consument wel aansprakelijk is voor eventuele waardevermindering die het gevolg is van het feit dat hij het product anders heeft behandeld dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen, zonder daarbij zijn herroepingsrecht te verliezen.

Een steekproef bij onze leden leert ons dat een aantal leden van Thuiswinkel.org hun klanten al in staat stelt om een matras te gebruiken (proefslapen) en alsnog terug te sturen. Een aantal andere leden zullen de tekst op hun contentpagina’s moeten aanpassen. Matrassen mogen niet (meer) worden uitgesloten van herroeping.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp