Fitness Check

In maart 2022 is de Europese Commissie een zogenaamde fitness check gestart om te bekijken of het huidige (digitale) consumentenrecht nog voldoende bescherming biedt. De laatste jaren is digitaal ondernemen steeds belangrijker geworden – en dus ook het consumentenrecht in de digitale wereld. Daarnaast onderzoekt de Commissie of er aanvullende maatregelen nodig zijn om een gelijk niveau van rechtvaardigheid online en offline te waarborgen.

Fitness 800 X 400

 Bij deze evaluatie wordt gekeken naar de volgende onderdelen van de EU-wetgeving:

Aan de hand van een questionnaire zijn beleidsopties voorgesteld waar vervolgens op gereageerd kon worden. De beleidsopties komen voort uit bovenstaande richtlijnen en zijn erg breed. Enkele voorbeelden:

  • Er is behoefte aan betere bescherming tegen oneerlijke digitale handelspraktijken die de keuze van de consument beïnvloeden.
  • Ondernemers moeten samenvattingen van algemene voorwaarden toesturen.
  • Er moet een annuleringsknop komen voor op afstand gesloten contracten.
  • Het zou mogelijk moeten zijn om een proefperiode te starten zonder betaalgegevens in te vullen.
  • Het moet mogelijk zijn om niet-gepersonaliseerde reclame te ontvangen.
  • De definitie van gemiddelde en kwetsbare consument moet herziend worden.

Wat heeft dit te maken met e-commerce? 

De fitness check gaat na of het digitale consumentenrecht nog fit for purpose is. Dit betekent dat er wordt ingezoomd op de online handel, ofwel de e-commerce. Indien er uit de fitness check naar voren komt dat het consumentenrecht nog niet voldoende is gewaarborgd in huidige wetgevingen, zullen er aanvullende maatregelen komen.

Wat is ons standpunt? 

Thuiswinkel.org toont waardering voor de Europese Commissie dat ze in gesprek gaat met de markt om te bekijken wat er nodig is om bescherming van de consument te waarborgen.

We zijn het ook zeker eens met bepaalde voorstellen van de Commissie. Wij vinden dat op sommige vlakken de consument duidelijker geïnformeerd moet worden. Ook zien we graag meer harmonisatie van Europese wetgevingen, wat leidt tot een gelijker speelveld. Op sommige vlakken zijn we meer terughoudend. Algemeen gesproken vinden we dat het Europese consumentenrecht erg extensief is en weinig hiaten heeft. Er valt ons inziens meer te halen in het informeren van de ondernemers en consument, dan in additionele complexe wetgevingen. Ook zijn zaken als personalisatie van belang voor het goed functioneren van de e-commercesector. Met name voor het mkb, dat leunt op de meerwaarde en efficiëntie hiervan. Wij vinden dan ook dat hier ruimte voor moet blijven. Tot slot vinden we dat de Commissie voorzichtig moet zijn met de omkering van de bewijslast. Dit kan namelijk leiden tot enorme administratieve lasten. Alhoewel consumentenvertrouwen cruciaal is, moet de bewijslast niet op een onevenredige manier bij de handelaren of online marktplaatsen worden neergelegd.

Tijdlijn

Ga terug naar de wetgevingsagenda

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA