Digital Markets Act (DMA)

De Digital Services Act (DSA) maakt samen met de Digital Markets ACT (DMA) onderdeel uit van het pakket van de wet over digitale diensten. Dit pakket heeft tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waar de grondrechten van gebruikers worden beschermd en een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen.

De Digital Markets Act (DMA) is reeds van toepassing en gaat zorgen voor meer bescherming van consumenten en webshops en meer concurrentie op digitale markten. De DMA creëert regels voor grote online platformen (poortwachters) waar consumenten en webshops nauwelijks omheen kunnen. Deze ‘poortwachters’, moeten zich vanaf nu aan bepaalde regels houden die misbruik van de concurrentiepositie beperken.

Lees hier meer over de DMA.

Platformen

Wat houdt de wet in?

De DMA staat voor Digital Markets Act en heeft als doel om de concurrentiebeperkingen tegen te gaan die ontstaan door het gedrag van bepaalde platformen die als poortwachters dienen. Dit zijn grote online platformen die een significante impact hebben op de interne markt, bijvoorbeeld omdat je als verkoper eigenlijk niet kunt verkopen zonder met zo’n poortwachter in zee te gaan. In het wetsvoorstel zijn een aantal objectieve, meestal kwantitatieve, criteria opgenomen aan de hand waarvan wordt bepaald of een platform ook een poortwachter is.

Om een poortwachter te zijn, moet je aan deze drie criteria voldoen:

  1. Aanzienlijke impact op de interne markt: dit is het geval bij een jaaromzet van ten minste € 7,5 miljard in de Unie of een gemiddelde marktkapitalisatie in het laatste boekjaar van ten minste € 75 miljard én als de onderneming een kernplatformdienst aanbiedt in ten minste drie EU-lidstaten.
  2. Controle over een belangrijke toegangspoort voor zakelijke gebruikers naar eindgebruikers: dit is het geval wanneer de onderneming een kernplatformdienst aanbiedt aan meer dan 45 miljoen maandelijkse actieve eindgebruikers die in de EU zijn gevestigd of zich daar bevinden, en aan meer dan 10.000 jaarlijkse actieve zakelijke gebruikers die in de EU zijn gevestigd.
  3. Bestendige en duurzame positie: dit is het geval als de onderneming in de afgelopen drie jaar aan het tweede criterium voldeed.

In het voorstel dat de EU geeft voor de DMA worden een aantal do’s en don’ts geschetst voor de poortwachters. Zo moeten poortwachters onder andere:

  • derden toestemming geven om in bepaalde situaties samen te werken met de eigen diensten;
  • gebruikers toegang krijgen tot de data die zij zelf hebben verzameld via het platform van de poortwachter.

Daarnaast mogen poortwachters onder andere niet:

  • op hun platform hun eigen diensten en producten voorrang geven ten opzichte van gelijksoortige producten en diensten van derden;
  • consumenten ervan weerhouden om contact te leggen met bedrijven buiten het platform.

Om hierop te kunnen handhaven heeft de Europese Commissie de bevoegdheid om onderzoek te doen en boetes uit te delen die kunnen oplopen tot 10% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van het bedrijf.

Problematiek en doel

Volgens de Commissie en ook Nederlandse beleidsmakers is de machtspositie van platformen en andere online tussenpersonen te groot. Door regulering onder de DMA wordt de macht van de poortwachters beteugeld. Hierdoor bestaat er meer ruimte voor concurrentie, innovatie en hogere kwaliteit tegen een lagere prijs.

De DMA en e-commerce?

De huidige economie verandert steeds meer richting een platformeconomie. Dit betekent dat platformen en andere online tussenpersonen als zoekmachines steeds belangrijker worden voor de webwinkels. Zo zijn er heel veel online handelaren die verkopen via platformen en welke enorm afhankelijk zijn van hun vindbaarheid op zoekmachines. Daarnaast zijn er ook veel platformen die zelf produceren en traden. Hierom is het belangrijk dat er eerlijke mededingingsregels zijn.

Wat vindt Thuiswinkel.org?

Thuiswinkel.org vindt het een goede zaak dat er een gelijker speelveld ontstaat tussen de poortwachters en de retailers. De macht van de poortwachters is een enorme drijfveer geweest voor de e-commerce. Maar om concurrentie en datagebruik eerlijk te houden, moeten er duidelijkere regels komen. De DMA voldoet hieraan. Daarnaast zijn we erg te spreken over de communicatie met het Ministerie van Economische zaken en klimaat. Zij brengen, in samenwerking met marktpartijen als Thuiswinkel.org, communicatielijnen uit over de werking van de DMA, wat wij zien als een erg goede en nuttige investering.

Tijdlijn

Ga terug naar de wetgevingsagenda

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA