Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

De PPWR gaat over alle verpakkingen, ongeacht het materiaal waaruit ze bestaan, en alle verpakkingsafval. Het voorstel bevat regels voor minder lucht in verpakkingen, kleinere verpakkingen en herbruikbare verpakkingsontwerpen.

Verpakken Opgestapelde Dozen Met Laptop En Formulier 800X400

Wat houdt de wet in?

De Europese Commissie gaat de regels over verpakkingsafval en verpakkingsmateriaal herzien. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat consumenten meer verpakte producten consumeren, ieder jaar weer meer online bestellen en dat het aandeel niet-recyclebare verpakkingen is gestegen tussen 2012 en 2020. Het doel van de herziening is om te komen tot een circulaire economie van verpakkingen, de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen en de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Welke artikelen zijn belangrijk? 

De huidige richtlijn wordt omgezet naar een verordening, oftewel gelijke bindende eisen voor alle Europese lidstaten en dus meer uniforme regels op de binnenmarkt. Verder ziet de herziening uitdrukkelijk ook op e-commerceverpakkingen, wat eerder niet het geval was. De PPWR brengt dus flinke veranderingen met zich mee voor online retailers. Winkeliers kunnen niet alle verpakkingsmaterialen meer gebruiken, te grote verpakkingen moeten worden voorkomen en het ontwerp van eigen verpakkingen moet worden aangepast. Hieronder staan de belangrijkste punten uit de ontwerpverordening:

 • De verordening ziet toe op alle verpakkingen, ongeacht het materiaal waaruit ze bestaan, en alle verpakkingsafval. De definitie van een e-commerceverpakking is: “transportverpakking die wordt gebruikt om producten in het kader van online verkoop of andere vormen van verkoop op afstand aan de eindgebruiker te leveren.
 • Verder zijn er duurzaamheidseisen voor verpakkingen. Die eisen gaan over:
  • zorgwekkende stoffen in verpakkingen zoals lood en cadmium,
  • eisen voor recyclebare, composteerbare en herbruikbare verpakkingen,
  • eisen aan de hoeveelheid gerecycleerde bestanddelen in verpakkingen
  • en eisen voor verpakkingsminimalisatie.
 • Non-food verpakkingen verzonden via e-commerce, voor transport en levering moeten in 2030 minimaal voor 10% uit herbruikbare verpakkingen bestaan, in 2040 voor 50%.
 • Verpakkingen moeten vanaf 2030 100% recyclebaar zijn en ontworpen zijn volgens de ontwerpcriteria voor recycling. In 2035 dienen recyclebare verpakkingen op schaal recyclebaar te zijn: effectief inzamelen, sorteren en recyclen.
 • Er mogen geen verpakkingen op de markt worden gebracht met overbodige ruimte, zoals dubbele wanden, dubbele bodems om een groter productvolume te simuleren, of overbodige verpakkingen die geen verpakkingsfunctie vervullen.
 • Fabrikanten krijgen de verplichting om pakketten op een juiste manier te ontwerpen en van informatie te voorzien, een conformiteitsprocedure uit te voeren en een technische documentatie op te stellen. Het is verboden verpakkingen op de Europese markt te brengen die niet verordenings-conform zijn. Dit laatste geldt ook voor importeurs in de EU. Distributeurs, waar de meeste e-commercebedrijven onder zullen vallen, krijgen verplichtingen zoals de controle of aan alle informatie-eisen van een verpakking is voldaan. Zo niet, dan mag het pakket niet de markt op en moeten er passende maatregelen worden genomen door de distributeur.
 • Daarnaast komen er eisen aan de maximale hoeveelheid lucht in verpakkingen: vanaf 24 maanden na invoering van de wetsherziening (datum nog niet bekend) is maximaal 40% lege ruimte toegestaan voor gegroepeerde verpakkingen, transportverpakkingen of e-commerceverpakkingen.

Wat vindt Thuiswinkel.org?

Voor de e-commercesector is de vormgeving van de doelstellingen in een verordening essentieel, om zo een gelijk speelveld in Europa te creëren. E-commercebedrijven zijn vaak in meerdere landen actief en moeten voldoen aan verschillende nationale wet- en regelgeving. Dit levert regeldruk, hogere kosten en onduidelijke doelstellingen op. En dat terwijl het doel van de Europese Green Deal heel duidelijk is: klimaatneutraal zijn in 2050. Harmonisatie van de regels verkleint de regeldruk voor bedrijven, geeft duidelijke richting en helpt dit doel te verwezenlijken. Wij zijn dan ook positief over de herziening, mits de genoemde criteria en verplichtingen praktisch uitvoerbaar blijken en er ruimte blijft voor innovatie. Lees meer over de positie van Thuiswinkel.org in onze position paper

Tijdlijn

Ga terug naar de wetgevingsagenda

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA