Herroepingsfunctie

Inmiddels staat vast dat op basis van Europese wetgeving webshops verplicht zijn een herroepingsfunctie op de website te plaatsen. De herroepingsfunctie moet consumenten in staat stellen om ook op deze manier de overeenkomst te herroepen. De bestaande mogelijkheden om de overeenkomst te herroepen, waaronder via het modelformulier herroeping, blijven bestaan. In dit artikel lees je meer over de herroepingsfunctie.

Withdrawknop Op Toetsenbord

Wat houdt de wet in?

De discussie rondom het implementeren van de herroepingsfunctie vindt plaats in de context van het wijzigen van de Consumentenrecht Richtlijn (2011/83/EU) betreffende de Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten (2002/65/EG).

Een klein aspect van deze wetgeving heeft betrekking op e-commerce specifiek. Dit zijn de overwegingen en artikelen die betrekking hebben op de herroepingsfunctie

Problematiek en doel

Volgens de personen die het amendement van de stopfunctie hebben geïnitieerd, is het vaak voor consumenten onduidelijk hoe en waar zij zich kunnen beroepen op het herroepingsrecht.

De one-size-fits-all benadering van deze functie gaat in de praktijk niet het gewenste resultaat opleveren en leidt tot verdere betutteling van de ondernemer. Er is een breed scala aan verschillende diensten en producten die online worden aangeboden. De ideale uitvoering van het herroepingsrecht loopt daarom ook uiteen. Bij sommige producten of diensten kan een herroepingsformulier goed werken, bij andere gevallen kan een herroepingsfunctie het beste toegepast worden. Het is voor Thuiswinkel.org van belang dat de ondernemer de ruimte houdt om een instrument te kiezen waarmee de consument gebruik van maken van het herroepingsrecht.

Het doel van deze wet is om ervoor te zorgen dat consumenten net zo makkelijk hun contract (ook aankopen) kunnen beëindigen als afsluiten.

Artikelen

De discussie rondom de herroepingsfunctie vindt plaats in het wijzigen van de Richtlijn inzake verkoop op afstand van financiële diensten. Maar de verplichte funtie gaat ook gelden voor alle op afstand gesloten contracten. Dit betekent dat de online verkoop van goederen, wat ook een op afstand gesloten contract is, hieronder gaat vallen.

Overweging 25: In overweging 25 van het voorstel staat: “the trader offers the possibility of concluding distance contracts by means of an online interface… he should be obliged to enable the consumer to withdraw from such a contract via a button or a similar function on that same interface. Dit doet ertoe leiden dat er een herroepingsfunctie aangeboden dient te worden op de online interface.

Artikel 11 (a): Artikel 11 (a) legt overweging 25 vast in de verplichtingen onder de Richtlijn. “Exercise of the right of withdrawal from distance contracts concluded by the means of an online interface. For distance contracts concluded by the means of an online interface, the trader shall ensure that the consumer can withdraw from the contract on that same online interface by using a button or a similar function.”

De herroepingsrecht en e-commerce

Deze wetgeving gaat effecten hebben voor de Nederlands e-commercesector. Ondernemers moeten naar aanleiding van deze wet een herroepingsfunctie gaan aanbieden op hun online interface. Het kan dus zijn dat webshops hun website opnieuw moeten gaan inrichten wat geld kost en onvoorziene gevolgen kan hebben op hun conversie.

Wat vindt Thuiswinkel.org?

Thuiswinkel vindt dat de ondernemer moet de ruimte houden om een eigen invulling te geven aan de manier waarop zij het herroepingsrecht uitoefenen. Er is een breed scala aan op afstand gesloten contracten en de verplichte functie is niet voor alle contracten de beste manier om het herroepingsrecht aan te bieden. Het verplicht stellen van een herroepingsfunctie is ons inziens betutteling van de ondernemer, zonder dat het in alle gevallen leidt tot het gewenste doel. Voor zover wij weten zijn er weinig tot geen problemen in  Nederland met betrekking tot consumenten die geen gebruik kunnen maken van hun herroepingsrecht.

Ga terug naar de wetgevingsagenda

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA