Wereldbol met 40% geselecteerd en de tekst Download the free report at ecommercefoundation.org er onder

De groei van online marktplaatsen

Internationale marktplaatsen als Amazon en Alibaba zitten in de lift en deze trend zet zich de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid door. Dit blijkt uit de imponerende omzetgroei en de opbrengsten uit de verkopen die deze marktplaatsen faciliteren. Met hun enorme platformen bieden deze marktplaatsen webwinkels en retailers kansen, maar ook concrete uitdagingen. Om hier beter zicht op te krijgen heeft de Ecommerce Foundation in samenwerking met Thuiswinkel.org onderzoek gedaan naar de rol van marktplaatsen.

Het is voor (online) retailers belangrijk om een toekomststrategie te hebben voor het omgaan met deze marktplaatsen. Dit onderzoek geeft inzichten van mede-retailers, advies en input voor het vormen van een eigen strategie. Lees hieronder een uitgebreide samenvatting van het onderzoek of download via de link rechts het volledige rapport. 

“Met het ‘Rise of the Global Market Places’-onderzoek wil de Ecommerce Foundation retailers helpen bij het bepalen van hun strategie voor het succesvol zakendoen in een wereld waarin online marktplaatsen een nieuwe dominante speler zijn,” zegt professor Jorij Abraham, Managing Director van de Ecommerce Foundation.

Prof. Abraham voerde het onderzoek uit in samenwerking met prof Kitty Koelemeijer van Nyenrode Business Universiteit. “Onze online vragenlijst, die bestond uit vragen en stellingen over de invloed van marktplaatsen, is ingevuld door bijna 300 retailers en retailconsultants. Daarnaast heeft de Ecommerce Foundation meer dan 30 diepte-interviews gehouden met personen uit het hoger management van vooraanstaande bedrijven van over de hele wereld. Bedrijven die deelnamen, waren onder andere Staples (VS), Bugaboo (Nederland), COOP (Denemarken), 3Suisses (Zwitserland), Beate Ushe (Duitsland), Husqvarna (Zweden) en Vente-privee (Frankrijk), evenals belangrijke marktplaatsen zoals eBay en Google. Dankzij hen heeft de Ecommerce Foundation nu een duidelijk beeld van de rol van marktplaatsen binnen hun specifieke markten.”

Het succes achter marktplaatsen

Een ander belangrijk element van het onderzoek is het uitvoerig doornemen van meer dan 450 boeken, artikelen en casestudy’s over marktplaatsen, waardoor er meer inzicht is in de succesfactoren van marktplaatsen. Dit bureauonderzoek levert vier cruciale factoren op waarmee marktplaatsen zich kunnen onderscheiden van retailers en merken. Dit zijn assortiment, prijs, gemak en vindingrijkheid.

Marktplaatsen werken met een groot aantal leveranciers en zijn daardoor in staat om een zeer breed en diep assortiment aan te bieden. Dit geeft de klant meer keuze bij de zoektocht naar producten en/of diensten, en vanwege de schaal van de online platformen vaak ook nog tegen een lagere prijs. Daarnaast speelt gemak een grote rol, aangezien marktplaatsen een probleemloze klantervaring willen aanbieden. Dit wordt gekenmerkt door innovatieve ontwikkelingen, zoals one-click buy en same-day delivery. Kortom, marktplaatsen scoren bijzonder hoog op het gebied van klanttevredenheid.

“Marktplaatsen combineren deze eerste drie succesfactoren met een vorm van vindingrijkheid die op zijn minst opmerkelijk te noemen is voor bedrijven van die omvang,” aldus Abraham. “Zo blijft Amazon enorm innovatief, ook al werken er inmiddels meer dan 150.000 mensen. Dit uit zich vooral in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, waarvan zowel de klant als Amazon zelf profiteert. Amazon is op deze manier in staat om continue innovatie te combineren met operational excellence, en op die manier hebben ze een groot voordeel ten opzichte van de meer traditionele retailers en merken.”

Rooskleurig vooruitzicht of onderschatting?

De online vragenlijst die Abraham en Koelemeijer online hebben verspreid, is door 231 retailers en 43 retailconsultants ingevuld. De samenstelling van deze groep was divers, met respondenten uit bedrijven die online en/of offline verkopen, uit grote en kleine organisaties en uit nationale en internationale bedrijven.

Afbeelding met cirkeldiagrammen: Via welke kanalen verkoop je, hoeveel mensen werken bij jouw bedrijf, ben je nationale, multinationale of internationale partij. - global market places Ecommerce Foundation

 

De vragen en stellingen in de vragenlijst hadden betrekking op de invloed van marktplaatsen op bestaande retailers en merken. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere de kwaliteiten en aanpassingsperiode van retailers, eventuele obstakels en geschikte strategieën voor het omgaan met marktplaatsen binnen specifieke branches.

“De belangrijkste conclusie die we uit de antwoorden op de vragenlijst konden trekken, is dat de respondenten geloven dat het marktaandeel van marktplaatsen de komende jaren blijft groeien, tot ongeveer 40% van de wereldwijde online retailmarkt in 2020,” zegt Koelemeijer. “Op dit moment schommelt dit percentage naar schatting tussen de 10% en 30%, afhankelijk van het land, en dit zou dus een significante groei betekenen in de komende jaren. Hierbij is het overigens interessant om te zien dat retailers over het algemeen verwachten dat hun eigen bedrijf in deze periode ook blijft groeien.”

Dit leidt meteen tot een volgende interessante conclusie: retailers maken zich over het algemeen geen zorgen over de impact van marktplaatsen. Zo zijn ze slechts ietwat bezorgd over de invloed van Alibaba en Amazon, en zelfs bijzonder positief gestemd over bedrijven als Apple, Google en Facebook. 

Hoe zien retailers en consultants de impact van de belangrijkste internationale markplaatsen op hun bedrijf?

Ook hebben retailers de neiging om hun prestaties te overschatten in vergelijking met internationale marktplaatsen. Zij vinden zichzelf over vrijwel de gehele linie sterker en dan vooral in klantgerichte processen. ICT en big data zijn de enige gebieden waarop zij marktplaatsen (iets) beter vinden.

De mate waarin retailers diensten van marktplaatsen gebruiken om hun bedrijf te ondersteunen, volgens retailers en consultants

Op dit moment gebruiken retailers online marktplaatsen al vaak in hun bedrijfsvoering, en dan vooral op het gebied van marketing, verkoop in eigen land, ICT en analytics & big data. “Deze activiteiten passen perfect bij wat de respondenten zagen als het meest positieve aspect van marktplaatsen,” zegt Abraham. “Via online marktplaatsen kunnen zij namelijk meer consumenten bereiken, zonder dat dit veel extra moeite kost. Dit zorgt er ook voor dat marktplaatsen een ideale plek zijn voor het beginnen van cross-borderactiviteiten. Je kunt dan je product of dienst eenvoudig in een andere markt uitproberen, zonder dat je daarvoor een buitenlandse webshop hoeft op te zetten.”

Negatieve invloed van marktplaatsen

Toch hebben marktplaatsen ook negatieve kanten. Zo zijn ze niet goedkoop. De prijs die consumenten betalen, is een belangrijke pijler voor e-commerceplatformen. Om hun prijzen zo laag mogelijk te houden, proberen marktplaatsen onder andere om zoveel mogelijk marge van de leveranciers af te snoepen. Gecombineerd met het feit dat marktplaatsen steeds dominanter worden in de retailbranche, worden kleinere retailers al bijna gedwongen om met marktplaatsen in zee te gaan. Doen ze dat niet, dan wordt overleven een zware opgave.

De obstakels voor retailers bij het omgaan met marktplaatsen, volgens retailers en consultants

De resultaten van de online vragenlijst lieten ook een interessant verschil zien tussen retailers en retailconsultants, aangezien de laatste groep de toekomst van retailers een stuk minder rooskleurig blijkt in te zien. De consultants zijn van mening dat retailers de kwaliteiten en het leiderschap ontberen om op een fatsoenlijke manier om te gaan met de opkomst van internationale marktplaatsen. Hierdoor anticiperen retailers vaak te langzaam en voorzichtig op de bijbehorende veranderingen.

Meer uitdagingen

De meer dan 30 diepte-interviews leverden eveneens zeer interessante inzichten op. Zo moeten we ons realiseren dat internationale marktplaatsen niet de enige reden tot zorg zijn voor retailers. Een steeds transparanter wordende markt, consumenten die alsmaar machtiger worden, de opkomende deeleconomie en nieuwe technologieën zorgen ook voor concrete uitdagingen.

Om die reden ziet de retail er over 10 tot 20 jaar waarschijnlijk heel anders uit, waarbij een scenario waarin marktplaatsen de dominante factor zijn niet onrealistisch is. Zoals eerder aangegeven is de verwachting dat marktplaatsen 40% van de online retailmarkt in handen gaan krijgen. Uit een ander onderzoek onder 12.000 consumenten, uitgevoerd door ShoppingTomorrow, bleek dat consumenten verwachten dat zij in 2020 50% van hun aankopen online gaan doen. Dit zou leiden tot een scenario waarin retailers en merken nog wel bestaan, maar tot 70% van hun traditionele markt kwijtraken aan marktplaatsen. 

Tips voor omgaan met online marktplaatsen

“Het doel van het onderzoek is om retailers wakker te schudden, en dat is ook hard nodig. Op basis van de resultaten wil de Ecommerce Foundation dan ook drie tips meegeven voor het omgaan met online marktplaatsen,” aldus Koelemeijer.

  1. Negeer marktplaatsen niet: “Het allerbelangrijkste voor retailers is om de marktplaatsen niet te negeren. Er valt immers veel van hun successen en mislukkingen leren. Ook kunnen ze via marktplaatsen veel meer consumenten bereiken, al hangt hier dan wel een stevig prijskaartje aan. Retailers moeten een goede balans zien te vinden tussen de bijbehorende kosten en opbrengsten, en ieder voor zich bepalen wat de beste strategie is.”
  2. Kies één specialisme: “Daarnaast moeten retailers expert worden binnen een bepaald specialisme. Op die manier kunnen ze hun klanten betere en meer op maat gemaakte service bieden dan marktplaatsen. Het houden van een voorraad wordt een stuk minder belangrijk, aangezien het vooral om het bieden van service gaat.”
  3. Zorg dat de klant van jouw merk of product gaat houden: “Pure players vaak supply chain-machines die worden aangestuurd op basis van verstand. Alles wordt strak geregeld, is goed georganiseerd en verloopt over het algemeen soepel. Dit biedt echter wel de kans voor omnichannel retailers en merken om een bedrijf met een hart te creëren. Bouw dus een sterke band op met je medewerkers en je klanten en zorg ervoor dat consumenten van je merk of product gaan houden. Op die manier blijven ze bij je terugkomen en zorg je voor uitstekende mond-tot-mondreclame,” besluit Koelemeijer.

Wil je meer tips van mede-retailers?

Download het rapport!