Beleidsupdate DSA en DMA: richting implementatie

Categorie
Gepubliceerd op: 11 oktober 2022
Bijgewerkt op: 11 oktober 2022
Geschreven door
Shoppingtomorrow Vrouw Werkt Op Laptop Smartphone Mobiel 800X400

De DMA wordt op 13 oktober gepubliceerd in het 'EU Staatsblad'; en gaat daarmee op 2 november officieel in. Daarna krijgen bedrijven nog zes maanden implementatietijd. Dit betekent dat ondernemers vanaf begin juni 2023 kunnen rekenen op duidelijke marktverhoudingen tegenover poortwachtersplatforms. 

Impact van de DMA

De nieuwe regels voor poortwachters (platforms zoals Google en Meta en waarschijnlijk ook Amazon) bevatten:

  • beperkingen op het combineren van persoonlijke gegevens uit verschillende bronnen;
  • verplichtingen om gebruikers toe te staan apps van platforms van derden te installeren;
  • verbodsbepalingen voor het bundelen van diensten;
  • een verbod op voorkeursbehandelingen voor eigen producten en diensten.

Online platforms krijgen te maken met een stevig kader voor transparantie en duidelijke verantwoordelijkheden. Deze zogenaamde gatekeepers zullen verkopers ook toegang moeten geven tot hun marketing- of advertentiegegevens. Dit zorgt voor meer transparantie voor gebruikers van die platformen. Ook legt het oneerlijke handelspraktijken en machtsmisbruik door poortwachters aan banden. 

De regelgeving zal er naar verwachting voor zorgen dat het mkb kan profiteren van een meer innovatief en competitief ondernemersklimaat. Het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken door poortwachters zorgt ervoor dat ondernemers onder gunstigere voorwaarden hun producten of diensten via platforms kunnen aanbieden. Het wegnemen van de toegangsdrempels zorgt voor meer concurrentie, meer kansen en groeimogelijkheden voor kleine ondernemers. 

Vervolgstappen DMA

Hoewel de DMA voor de meeste leden geen directe impact zal hebben, leven er bij Thuiswinkel.org nog zeker vragen over de DMA. Thuiswinkel.org is in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te zorgen voor een duidelijke informatiecampagne en meer helderheid over handhaving en toezicht, zoals de mogelijkheden tot het melden van non-compliance.

DSA-Raad geeft akkoord op 4 oktober

Dan de DSA. Op 4 oktober kwamen de EU-ministers van Financiën in de EU-Raad Economische en Financiële Zaken bijeen om het laatste groene licht te geven voor de Digital Service Act (DSA). Deze stap gaat vooraf aan de laatste ondertekening, op 19 oktober, door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Ook hier geldt dat 20 dagen na publicatie in het 'EU Staatsblad' de wet in werking treedt. Daarna krijgen bedrijven in het geval van de DSA nog 15 maanden de tijd om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. 

Impact van de DSA

De DSA is de langverwachte modernisering van de E-Commerce Richtlijn uit 2000. Vanuit de optiek van e-commerce zijn de belangrijkste onderwerpen in de DSA:

  • directe import;
  • de veiligheid van consumentenproducten;
  • de verantwoordelijkheid van marktplaatsen om ondeugdelijke producten of namaak van hun platform te verwijderen.

Daarnaast zijn er nieuwe regels opgesteld voor alle digitale bemiddelaars (lees: platformen) die consumenten in contact laten komen met producten, diensten en content. Het moet voor gebruikers duidelijk zijn waarom zij bepaalde advertenties te zien krijgen. Daarbij moeten illegale producten, zodra deze gesignaleerd zijn, offline gehaald worden. Ten slotte krijgen platformen een strengere informatieplicht; zij zijn verplicht meer informatie in te winnen over de gebruikers op hun platform, zodat consumenten beter worden beschermd tegen illegale handel. Meer informatie over de DSA is hier te vinden.

Vervolgstappen DSA

Over de implementatie en toezicht op de DSA bestaat nog veel onduidelijkheid. In Nederland is er officieel nog geen toezichthouder aangewezen. Gelet op de scope van de DSA is de kans groot dat meerdere toezichthouders betrokken zullen zijn, met ​​​één toezichthouder als 'Digital Services Coordinator'. De systematiek van de DSA is nieuw, en betekent dat de toezichthouder(s) er voor hen nieuwe taken bij gaan krijgen. Naar verwachting gaat de DSA in Nederland per 1 januari 2024 van kracht.

Najaar 2023: ronde tafel met toezichthouder over concurrentieverhoudingen

Thuiswinkel.org verwacht in de zomer of in het najaar van 2023 met de relevante toezichthouder(s), en met de achterban, om de tafel te gaan zitten en met elkaar in gesprek te gaan over transparante  concurrentieverhoudingen in de e-commercemarkt. Specifiek gaan we in gesprek over de implementatie, implicaties en interpretaties van de DSA en de naleving ervan. Wordt vervolgd.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp