Duurzaam verpakken is één van de speerpunten waar we met de sector aan werken. Een goede verpakking is nodig om producten goed te beschermen. Die verpakkingen moeten vervolgens een zo klein mogelijke impact op het milieu achterlaten. Daarom heeft Thuiswinkel.org samen met de sector een nieuw Brancheverduurzamingsplan Verpakken opgesteld voor 2019-2022.

Deze plannen zijn een vervolg op het brancheverduurzamingsplan 2015-2018. In die periode heeft de sector al grote stappen gezet, met name in het verduurzamen van de verpakkingsmaterialen. In de plannen 2019-2022 gaan we een stap verder. We zetten voor het eerst doelstellingen voor verpakkingsdichtheid (lucht reductie), waarmee een positief effect op de gehele logistieke keten kunnen creëren. Daarnaast besteden we aandacht aan het reduceren van materialen tot het helemaal weglaten van de omverpakking. En we geven richting aan het gebruik van herbruikbare verpakkingen en het faciliteren van hoogwaardige recycling dankzij de retourlogistiek in de e-commercesector.

Actuele onderwerpen

Alle artikelen in Verpakken