Position paper: Positie op de Packaging and Packaging Waste Regulation

Gepubliceerd op: 18 oktober 2023
Bijgewerkt op: 3 november 2023
Cover Download Position Paper Ppwr

Thuiswinkel.org verwelkomt het voorstel PPWR voor een verordening betreffende verpakking en verpakkingsafval. Wij steunen de ambitie van de Europese Commissie om de verpakkingsregels in de hele EU te verduidelijken en te harmoniseren. Ook zijn we positief over de grote ambitie om de duurzaamheid van verpakkingen en de vermindering van verpakkingsafval te verbeteren.

Voor de e-commercesector is de vormgeving van de doelstellingen in een verordening essentieel, om zo een
gelijk speelveld in Europa te creëren. E-commercebedrijven zijn vaak in meerdere landen actief en moeten
voldoen aan verschillende nationale wet- en regelgeving. Dit levert regeldruk, hogere kosten en onduidelijke
doelstellingen op. Terwijl het doel van de Europese Green Deal he el duidelijk is: klimaatneutraal zijn in 2050.
Harmonisatie van de regels en dus dezelfde eisen in lidstaten, verkleint de regeldruk voor bedrijven, geeft
duidelijke richting en helpt dit doel te verwezenlijken. Wij zijn dan ook positief over de herziening, mits de
genoemde criteria en verplichtingen praktisch uitvoerbaar blijken en er ruimte blijft voor innovatie.

Downloads

  • Position paper: PPWR

Onderwerpen

Deel deze download

Recente artikelen over dit onderwerp