De essentiële rol van verpakken in het verduurzamen van de sector

Gepubliceerd op: 8 april 2024
Bijgewerkt op: 8 april 2024
Geschreven door
Duurzaamheid 800 X 400 (1)

Hoeveel lucht zit er in pakketjes? Welke verpakkingen zijn duurzaam? En waarom moet een product eigenlijk in een extra doos? Allemaal vragen die veel terugkomen in de e-commercesector en ook erg belangrijk zijn. De consument heeft namelijk een wens voor duurzaam verpakken en bezorgen, blijkt uit de laatste Thuiswinkel Duurzaamheidsmonitor. Goed omgaan met deze vraagstukken speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van jouw bedrijf. In de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering is verpakken daarom ook een van de zes thema’s.

Waar let de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering op bij verpakken?

De duurzaamheidscertificering stelt specifieke eisen aan het verpakken van producten, gericht op het stimuleren van een circulaire economie. Deze eisen omvatten de vermindering van de uitputting van grondstoffen en het terugdringen van broeikasgassen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan indirecte effecten, zoals het beperken van het vervoer van lucht tijdens bezorging. Het toetsingskader is gericht op:

  1. Reductie van het volume (verzend)verpakkingsmateriaal en gebruik van opvulmaterialen en/of promotiematerialen.
  2. Het toepassen van gerecyclede materialen.
  3. Het toepassen van materialen (en verpakkingsconstructies) die goed te recyclen zijn.

Deze richtlijnen zijn onderverdeeld in relevante onderwerpen zoals reductie, materiaalgebruik en end-of-life, en zijn bedoeld om bij te dragen aan een duurzamere toeleveringsketen.

Waar staat de sector nu?

De e-commerce is een groeiende markt. In 2022 groeiden de online bestedingen met 9% ten opzichte van 2021 tot bijna € 33,3 miljard. De hoeveelheid karton en plastic waarin we die aankopen verzenden groeit dus ook. Naar schatting wordt er zo’n 84,1 miljoen kg kartonnen verzenddozen, 0,8 miljoen kilo plastic verzendzakken en 2 miljoen kilo vulmaterialen per jaar op de markt gebracht. Hoewel dit slechts en klein deel is van het totale verpakkingsgewicht dat op de markt wordt gebracht, neemt de sector de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor duurzame verpakkingen met een lage impact op het milieu. Maar hoe neemt de sector nu precies deze verantwoordelijkheid en wat wordt er al gedaan om de milieu-impact van e-commerceverpakkingen te verminderen?

Samen met de sector heeft Thuiswinkel.org een Brancheverduurzamingsplan Verpakken opgesteld. Hierin formuleert de branche doelstellingen voor verpakkingsdichtheid (mate van luchtreductie), efficiënter of niet verpakken waar dat kan, materiaalgebruik beperken, meer gerecycled materiaal inzetten en hoogwaardige recycling faciliteren. Bedrijven in de sector gebruiken het brancheverduurzamingsplan als richtlijn om verbeteringen door te voeren.

Naast het inzetten op de al bestaande doelstellingen uit het brancheplan, zet Thuiswinkel.org in het nieuwe brancheplan ook in op een ketenaanpak voor herbruikbare verpakkingen. Met een consortium van bedrijven wordt gekeken hoe de transitie naar herbruikbare verpakkingen mogelijk gemaakt kan worden. De doelstelling is dat 10% van de verpakkingen herbruikbaar is in 2030, in lijn met aanstaande Europese wetgeving op verpakkingen.

Hoe kan de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering verder helpen?

De Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering, wat gelanceerd wordt tijdens de E-commercepoort op 11 april, speelt een cruciale rol in het stimuleren van verduurzaming binnen de e-commerce sector. Uit verschillende onderzoeken onder leden in de jaren 2021, 2022 en 2023 blijkt dat er een sterke behoefte bestaat aan ondersteuning door Thuiswinkel.org bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Deze certificering vormt niet alleen een bevestiging dat bedrijven voldoen aan relevante duurzaamheidswetgeving, maar biedt ook praktische handvatten om het abstracte begrip 'duurzaamheid' concreet vorm te geven binnen de organisatie. Door het certificeringsproces worden bedrijven geleid langs de belangrijkste aspecten van duurzaamheid, waardoor zij gestimuleerd worden om concrete en effectieve stappen te zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering.

Wil je meer leren over circulariteit?

De Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering wordt op 11 april gelanceerd, maar jij kan vandaag al beginnen. In een eerder artikel hebben we drie tips gegeven om circulair te verpakken. Daarnaast heeft Thuiswinkel e-Academy ook een e-learning gelanceerd over verpakken. Wil jij vandaag al starten?

Begin direct met de e-learning 

 

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp