Duurzaamheidsregelgeving pakketzendingen naar Frankrijk en Italië

Categorie
Gepubliceerd op: 2 maart 2023
Bijgewerkt op: 2 maart 2023
Geschreven door
Frankrijk Italie

Verzend jij pakketjes naar Frankrijk of Italië? Let dan goed op de regels. Vanaf 2023 gelden er nieuwe regels rond duurzaamheidseisen voor bedrijven die naar deze landen versturen. De belangrijkste updates lees je hieronder.

Verplichtingen verpakkingen in Frankrijk

De Franse verpakkingswet, onderdeel van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, geldt voor retailers en fabrikanten die goederen vanuit Nederland naar Frankrijk verzenden. Sinds 2022 verplicht de wet om twee pictogrammen toe te voegen op verpakkingen. Het betreft het Triman-logo en een info-tri-pictogram. Beide logo’s zijn verplicht op alle productverpakkingen sinds begin 2022, handhaving start op 9 maart 2023.

Triman-logo gratis downloaden

Het Triman-logo is een logo voor recycling en is verplicht op recyclebare producten en verpakkingen die verzonden worden naar Frankrijk. Het Triman-logo is gratis te downloaden. Met dit logo geef je aan dat de verpakking gerecycled moet worden. Niet in alle gevallen is een Triman-logo nodig. Producenten krijgen de mogelijkheid om het Triman-logo te vervangen door een alternatieve etikettering "die door de Europese Unie of door een andere lidstaat van de Europese Unie is gereglementeerd”.

Info-tri-pictogram

Naast het Triman-logo verplicht de wet om een aanvullend etiket met informatie over  recyclemethoden voor de consument toe te voegen op de verpakking. Ontwerpen en uitleg erover vind je hier.

 Wat moet ik doen?

Als je als exporteur onder de Franse verpakkingswet valt en nog niet aan je verplichtingen hebt voldaan, is het raadzaam dit onmiddellijk te doen. Vooral met het oog op het eindigen van de overgangsperiode en de start van handhaving van de wet. Voordat de verpakking in omloop wordt gebracht moet je aan deze vier verplichtingen voldoen:

  • 1e plicht: Druk het Triman-logo op alle verpakkingen. In andere landen is het logo niet verplicht, maar wordt wel geaccepteerd.
  • 2e plicht: Het info-tri-pictogram dient in de vorm van een sticker naast het Triman-logo op de verpakking te komen.
  • 3e plicht: Je dient je bedrijf bij een Frans recyclingsysteem te registreren.
  • 4e plicht: Een jaarlijkse aangifte over de hoeveelheid verpakkingsmateriaal om producten verkocht aan Franse klanten. Tot 10.000 producten per jaar betaal je jaarlijks standaard €80 aan recyclingkosten.

Let op: gebruik van het eerder verplichte Groene Punt Logo, 'Le Point Vert', is sinds 1 april 2021 verboden in Frankrijk.

Europese Commissie onderzoekt verpakkingsvoorschriften

De Europese Commissie heeft een procedure gestart in verband met het instellen van het Triman-logo door Frankrijk. Mogelijk belemmeren deze nationale verpakkingsvoorschriften vrij verkeer van goederen op de Europese markt. Verder bekritiseert de Commissie dat "de Franse autoriteiten de evenredigheid van hun beleidskeuze onvoldoende lijken te hebben geanalyseerd, aangezien er andere geschikte opties beschikbaar zijn die de handel tussen de lidstaten minder beperken". Een interne markt voor goederen heeft geharmoniseerde verpakkingsregels nodig. De Commissie moet nog veel doen: België, Italië en Spanje hebben ook nationale regels voor het ontwerp van verpakkingen vastgesteld.

Verplichtingen verpakkingen in Italië

Verzend je producten naar de Italiaanse markt? Sinds 1 januari 2023 zijn de regels voor verpakkingen in Italië veranderd en is het verplicht om een milieu-etiket toe te voegen aan de verpakkingen. Het milieu-etiket moet voldoen aan onderstaande drie punten:

  1. Op alle verpakkingen moet aangegeven worden waaruit een verpakking bestaat en hoe deze verwerkt moet worden zodra het afval wordt. Het idee achter deze informatievoorziening is tweeledig: Bewustwording bij de consument over de impact van verpakkingen op het milieu en optimale verwerking van verpakkingen in juiste afvalstromen.
  2. De identificatiecode (de alfanumerieke codering) dient op de verpakking te staan op basis van de EU richtlijn 129/97/EC.
  3. Toevoegen van een advies aan de consument om de regelgeving van de plaatselijke gemeente te raadplegen.

Standaardlogo ontbreekt

Er is geen standaardlogo om te gebruiken. De regels stellen dat het bedrijf nagaat wat de meest geschikte en effectieve manier is voor het bereiken van het doel, waarbij een beroep kan worden gedaan op digitale kanalen, zoals apps, QR-codes en/of websites door verwijzing naar exacte pagina met duidelijke informatie. Het Italiaanse consortium van producenten en gebruikers van verpakkingsmateriaal biedt met een praktische tool hulp aan ondernemingen bij het maken van een label.

De verantwoordelijkheid verschilt bij B2C en B2B. Bij B2C is het Nederlandse bedrijf dat direct aan de Italiaanse consument verkoopt verantwoordelijk voor een correct milieu-etiket. Bij B2B zit het anders: de verantwoordelijkheid dient contractueel te worden vastgesteld tussen de Nederlandse fabrikant van het verpakkingsmateriaal en het Italiaanse bedrijf dat de verpakte producten op de markt brengt.

Voor meer informatie: dit zijn de officiële Italiaanse richtlijnen betreffende duurzaamheidslabels voor verpakkingen.

Verzend je naar Duitsland?

Lees dan vooral hier verder. 

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Wouter van der Laan
Wouter 250 X 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp