Tweede kamer neemt het wetsvoorstel Bevordering Digitale Weerbaarheid Bedrijven aan

Gepubliceerd op: 27 maart 2024
Bijgewerkt op: 27 maart 2024
Geschreven door
Den Haag (2)

Op dinsdag 19 maart heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen met als doel het bevorderen van de digitale weerbaarheid van niet-vitale bedrijven. Dit is een belangrijke stap ten behoeve van de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven.

Cyberweerbaarheid hoger op de politieke agenda

De afgelopen periode staat cybersecurity steeds hoger op de politieke agenda. Zo is eind september 2022 bekend gemaakt dat het Digital Trust Center (DTC) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaan integreren om de kennisdeling met betrekking tot dreigingsinformatie tussen het vitale en niet-vitale bedrijfsleven te bevorderen. Het DTC heeft als taak de cyberweerbaarheid van het niet-vitale bedrijfsleven, waaronder het mkb, te bevorderen. Het NSCS doet dit voor het vitale bedrijfsleven. Zie hier ons artikel over de integratie.

Nieuwe bevoegdheden voor de Minister Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Het niet-vitale bedrijfsleven, en in het bijzonder het mkb, heeft behoefte aan betere en gedetailleerdere informatievoorzieningen met betrekking tot cyberdreigingen. Om aan deze behoefte te voldoen regelt dit wetsvoorstel nieuwe taken en bevoegdheden van de Minister EZK. Voorbeelden zijn het verwerken en verspreiden van informatie over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten en het samenwerken met andere bestuursorganen en organisaties.  

Het wetsvoorstel is een belangrijke voorwaarde om vanuit de overheid niet-vitale Nederlandse bedrijven te kunnen waarschuwen over digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken. Het wetsvoorstel zorgt voor de wettelijke grondslag zodat de minister, bij het waarschuwen van individuele bedrijven, persoonsgegevens (zoals IP-adressen en contactgegevens) kan verwerken. Deze randvoorwaarde is cruciaal om de integratie van het DTC en het NCSC soepel te laten verlopen.

Thuiswinkel is blij met de ontwikkelingen

Wij zijn blij met de huidige ontwikkelingen en dat de integratie van het DTC en het NCSC vorm krijgt. Onze achterban heeft aangegeven behoefte te hebben aan specifiekere informatie over digitale kwetsbaarheden. De bevoegdheid voor de Minister om deze te mogen delen is iets wat wij vanuit de e-commerce aanmoedigen.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Djim 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp