NIS2-Quickscan helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwet

Gepubliceerd op: 26 maart 2024
Bijgewerkt op: 26 maart 2024
Kopie Van Kopie Van Kopie Van Ontwerp Zonder Titel (2)

Op donderdag 29 februari heeft de Rijksoverheid de NIS2-Quickscan gelanceerd: een tool voor organisaties die willen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden op de komst van de nieuwe Europese NIS2-richtlijn. Deze richtlijn is gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid van bedrijven en organisaties in de Europese Unie.

 

De NIS2-richtlijn is van toepassing op organisaties die gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij of de economie. De maatregelen die deze organisaties moeten treffen, vergen tijd en aandacht. Daarom adviseert de Rijksoverheid organisaties om niet af te wachten totdat er wetgeving is, maar nu alvast voorbereidingen te treffen.

Inzicht en maatregelen

De NIS2-Quickscan is met name bedoeld voor IT- en cybersecurity-specialisten en -verantwoordelijken binnen organisaties. Het beantwoorden van 40 ja/nee-vragen maakt hen bewust van de status van de digitale weerbaarheid van hun organisatie.

De Quickscan biedt ook handelingsperspectief: per thema worden technische of organisatorische maatregelen voorgesteld die kunnen bijdragen aan de digitale weerbaarheid van organisaties en aan de voorbereiding op de NIS2. 

Wat is de NIS2?

De NIS2 (Network and Information Security directive) is een Europese richtlijn gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid en het beperken van de gevolgen van cyberincidenten in de EU. De NIS2-richtlijn wordt momenteel onder coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de vakdepartementen omgezet naar Nederlandse wetgeving. Ga voor meer informatie naar 'Wat is de NIS2-richtlijn?'.

Extra weerbaarheid voor sommige sectoren

De NIS2-richtlijn is van toepassing op bedrijven en organisaties die opereren in specifieke sectoren en aan bepaalde criteria voldoen. Met de NIS2-Zelfevaluatie kunnen organisaties inschatten of ze onder de NIS2-richtlijn vallen en of zij gezien worden als 'belangrijk' of als 'essentieel'.

Bron: Digitaltrustcommunity.nl

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Roland van Kortenhof
Roland van Kortenhof 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp