Tweede Kamer beraadt zich op nieuwe richtlijnen voor cookies en online tracking

Categorie
Gepubliceerd op: 4 juli 2024
Bijgewerkt op: 4 juli 2024
Den Haag (2)

De discussie rondom tracking en cookies laait opnieuw op. De e-privacy verordening, ook wel bekend als de cookiewetgeving, ligt al jaren op de plank. De Tweede Kamer wil nu nieuw leven in de discussie blazen met een non-paper over cookies en online tracking, waarin de positie van Nederland binnen Europa wordt beschreven. Eind vorig jaar stuurden de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Digitale Zaken al een brief naar de Kamer over dit onderwerp. Deze brief is onlangs besproken en zal, samen met de non-paper, na het zomerreces worden behandeld. De uitkomsten hiervan kunnen verregaande gevolgen hebben voor de manier waarop jouw onderneming data verzamelt en cookies plaatst.

Inhoud van de brief

De brief van eind vorig jaar schetst de inzet van het kabinet over cookies en online tracking. Conclusie: er is momenteel geen ruimte voor nationale wetgeving op deze gebieden. Internetten is zo grensoverschrijdend dat Nederlandse wetgeving alleen maar zal leiden tot meer administratieve lasten, regeldruk en een ongelijk speelveld. De huidige wetgeving biedt voldoende handvatten voor handhaving, maar versterking van de handhaving kan nog worden onderzocht. Ook wordt aangegeven dat het kabinet op Europees niveau pleit voor betere regelgeving om cookiemoeheid (het telkens moeten accepteren of afwijzen van cookiebanners) tegen te gaan. Hierbij wordt gedacht aan standaardinstellingen in de browser, wat volgens ons geen wenselijke oplossing is.

De Non-paper

Voor het zomerreces wordt een non-paper over dit onderwerp gepresenteerd aan de Kamer. Deze non-paper zal meer inzicht geven in de Nederlandse inzet met betrekking tot cookie- en trackingwetgeving. Wat er precies in zal staan, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het kabinet op Europees niveau wil pleiten voor strengere regulering van cookies en tracking om de data van gebruikers beter te beschermen. Deze brief zal na de zomer in de Kamer worden behandeld. Het huidige kabinet heeft een concept-paper klaarliggen, maar heeft gewacht tot de kabinetsformatie om dit te bespreken. Informele gesprekken op Europees niveau hebben al plaatsgevonden.

Onze positie

Thuiswinkel.org is, in samenwerking met andere branches, druk bezig om in gesprek te gaan met Kamerleden en ministeriële beleidsmedewerkers om onze belangen en zorgen aan het licht te brengen. Wij vinden dat het gebruik van gegevens over de consument van levensbelang is voor de sector. Met deze data kan de klantenreis worden verbeterd, krijgen klanten relevante advertenties te zien en ontstaat er een gelijker speelveld op de advertentiemarkt tussen grote, middelgrote en kleine bedrijven. Gericht adverteren is namelijk veel effectiever en goedkoper dan contextueel adverteren. Daarom zijn we blij dat het huidige kabinet niet van plan is om gepersonaliseerde advertenties of tracking in brede zin te verbieden. We pleiten voor een werkbare oplossing die verantwoord gebruik van data stimuleert. Consent in de browser is volgens ons niet de juiste oplossing. Tot slot maken we ons zorgen over het proces, aangezien de brief wordt opgesteld zonder belangrijke stakeholders te benaderen.

Volgende stappen

Wanneer de non-paper wordt gepresenteerd, zullen we jullie van meer informatie voorzien. In de tussentijd blijven we gesprekken voeren met Kamerleden en ministeriële beleidsmedewerkers om onze zorgen en belangen uit te leggen. Voor vragen kun je contact opnemen met Belangenbehartiging@thuiswinkel.org.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Djim 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp