Thuiswinkel.org juicht integratie NCSC, DTC en CSIRT-DSP toe

Categorie
Gepubliceerd op: 16 september 2022
Bijgewerkt op: 20 september 2022
Geschreven door
Icoon Veiligheid Fraude

Minister Yeşilgöz-Zegerius (J&V) heeft, mede namens minister Adriaansens (EZK), een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de integratie van het Digital Trust Center (DTC) met het Nationaal Cybersecurity Center (NCSC) en de CSIRT-DSP. Op 7 september werd bekendgemaakt dat deze organisaties in 2024 samengaan in één centraal expertisecentrum en informatieknooppunt.

De minister licht toe dat de integratie zal leiden tot een bundeling van kennis en informatie rondom cybersecurity, wettelijke taken de dienstverlening bij grote incidenten. Thuiswinkel.org juicht de integratie toe en verwacht dat de informatievoorziening richting bedrijven in het mkb zal verbeteren. Daarbij is vooral belangrijk dat ondernemers straks weten wat ze moeten doen als het erop aankomt.

De huidige stand van zaken

Thuiswinkel.org ziet dat bedrijven in haar achterban te maken hebben met cyberaanvallen en fraudegevallen. Zeker voor het mkb is er een gebrek aan handelingsperspectief. Het is niet alleen noodzakelijk te weten wat het probleem is of waar de kwetsbaarheid ligt, maar ook hoe ze dit aan kunnen pakken en wie of wat ze daarvoor nodig hebben.

Ook heeft Thuiswinkel.org al vaker de wens geuit om voor ondernemers op het gebied van digitale weerbaarheid één loket te creëren. Tot op heden was de dienstverlening vanuit de overheid namelijk nog versnipperd: het NCSC had als primaire doelgroepen de vitale organisaties, zoals banken, energie- en telecomaanbieders en de Rijksoverheid zelf, het DTC was er voor het bedrijfsleven en het CSIRT-DSP voor digitale service providers. Met deze integratie komt er een einde aan deze versnippering, en hiermee wordt ook de wens van Thuiswinkel.org ingewilligd.

Wat vindt Thuiswinkel.org van de integratie?

De integratie van bovengenoemde organisaties heeft de steun van Thuiswinkel.org. Het is belangrijk voor bedrijven dat de effectiviteit van informatievoorziening richting het mkb zich verder blijft verbeteren. De efficiëntie en effectiviteit van de (beperkte) cybersecuritycapaciteit van de Rijksoverheid zal ook toenemen door deze integratie.

Door deze integratie ontstaat ook meer evenredige kennisverschaffing tussen kritische infrastructuur en overige sectoren. Dat betekent dat de gehele keten beter geïnformeerd zal worden over mogelijke kwetsbaarheden, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan de digitale weerbaarheid van het groot-en-klein bedrijf, en dus de digitale weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven.

Vervolgstappen

Ten behoeve van de integratieambitie van de cybersecurity infrastructuur is een programmaplan opgesteld, dat uit twee sporen bestaat:

  1. De integratie tussen het NCSC en CSIRT-DSP in 2024
  2. De integratie van het NCSC en DTC in 2026

Daarnaast zal deze integratie, en ander beleid op het gebied van cybersecurity, in oktober gepresenteerd worden in de Nederlandse Cybersecurity Strategie.

Thuiswinkel.org zal deze ontwikkelingen op de voet volgen, en onze stem hierover zoveel mogelijk te laten horen en je blijvend informeren over de stand van zaken.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Roland van Kortenhof
Roland van Kortenhof 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp