Hoe gaat het nieuwe kabinet te werk?

Categorie
Gepubliceerd op: 4 juli 2024
Bijgewerkt op: 4 juli 2024
Regeerakkoord Kabinet

Dinsdag werd het nieuwe kabinet-Schoof beëdigd op Paleis Huis ten Bosch, een samenwerking van PVV, VVD, NSC en BBB. Voor onze sector zijn de komende weken, waarin de kabinetsplannen voor de komende jaren worden uitgewerkt, cruciaal om de nieuwe bewindslieden van input te voorzien.

Start van het kabinet

Een dag na de beëdiging legde premier Schoof de regeringsverklaring af, waarna de nieuwe bewindslieden plaatsnamen in de Tweede Kamer om te debatteren over de kabinetsplannen. Na deze debatten volgt het reces in de Kamer. De verwachting is dat de nieuwe bewindslieden flink aan de slag gaan met het omzetten van het hoofdlijnenakkoord in concrete beleidsprogramma's.

Prinsjesdag komt snel

En dat moet snel, want na de vakantie staat Prinsjesdag al voor de deur, waar de begroting gepresenteerd wordt. Minister Eelco Heinen krijgt te maken met extra financiële uitdagingen, zoals de afhandeling van de toeslagenaffaire en de regeling voor arbeidsongeschikten. Er worden geen grote veranderingen in de budgettering verwacht, maar vooral een sobere begroting. Deze zal verder worden bediscussieerd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de dagen erna.

Belangrijke data

Vervolgens volgen de begrotingsbehandelingen in oktober en november. Een overzicht vind je hieronder:

  • Week 40: Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief begroting Financiën).
  • Week 41: Begroting Algemene Zaken en Koning, Begroting Infrastructuur en Waterstaat, Begroting Binnenlandse Zaken.
  • Week 42: Begroting Economische Zaken, Begroting Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.
  • Week 43: Begroting Koninkrijksrelaties, Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Begroting Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  • Week 44: Herfstreces.
  • Week 45: Begroting Asiel en Migratie, Begroting Klimaat en Groene Groei.
  • Week 46: Belastingplan 2025, Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Begroting Defensie.
  • Week 47: Begroting Buitenlandse Zaken, Begroting Justitie en Veiligheid.
  • Week 48: Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onze sector aan zet

Namens onze sector zetten wij vol in op kennismaking met de nieuwe bewindslieden, Kamerleden en politiek medewerkers, en het delen van onze Nationale E-commerce Agenda. Heb je specifieke zorgen of suggesties voor onze gesprekken met de politiek? Laat het ons weten! Samen zorgen we ervoor dat de belangen van de e-commercesector goed vertegenwoordigd worden.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Wouter van der Laan
Wouter 250 X 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp