Prinsjesdag 2022: Kansen voor innovatie en digitalisering

Categorie
Gepubliceerd op: 21 september 2022
Bijgewerkt op: 21 september 2022
Geschreven door
Torentje Den Haag

Gisteren presenteerde het kabinet de rijksbegroting voor volgend jaar. De belangrijkste keuze van het kabinet is een extra impuls voor de koopkracht met ruim €17 miljard. Het is belangrijk nieuws dat het kabinet een grote groep consumenten tegemoetkomt. Daarnaast is het terecht dat het mkb wordt ontzien omdat zij, als motor van de economie, momenteel voor welvaart zorgen. Thuiswinkel.org blijft zich echter zorgen maken om de middelgrote en kleinere bedrijven uit haar achterban die de rekening mede moeten gaan betalen. De toezeggingen van gisteravond, van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, bieden mogelijk uitkomst.

Het mkb wordt namelijk flink geraakt door onder andere de verhoging van de Vennootschapsbelasting van 15% naar 19%. Ook gaan directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) meer belasting betalen vanwege de afschaffing van de doelmatigheidsmarge. “Het kabinet kiest ervoor om direct en indirect het bedrijfsleven aan te pakken en dat is pijnlijk”, zegt Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org. “In het niet-onwaarschijnlijke scenario dat we in een recessie terechtkomen, moet de overheid blijven investeren, zodat we de bijdrage van het bedrijfsleven aan de Nederlandse economie ook in de toekomst zeker stellen. De innovatieve e-commercesector, goed voor bijna 3 % van het BBP, kan juist groei versnellen omdat digitale transformatie en de inzet op verduurzaming de kracht is van webwinkels.”

De Koning sprak ​zijn waardering uit voor het midden- en kleinbedrijf, en de moeilijke positie waarin veel ondernemers zich bevinden. Bij de aankondiging van de hogere belastingen op winst en vermogen werd expliciet vermeldt dat het de ambitie is om het midden- en kleinbedrijf hierbij zoveel mogelijk te ontzien. ​Thuiswinkel.org is blij te horen dat de noodzaak van het versterken van het mkb-ondernemersklimaat wordt gezien in deze economisch zwaardere tijden, maar blijft de plannen nauwlettend in de gaten houden.

Toezegging EZK: gericht pakket voor mkb

Zo werd door Minister Adriaansens (EZK) op de avond van Prinsjesdag al aangekondigd dat het steunpakket voor mkb’ers in november geregeld moet zijn. Dit zal gaan om een gericht pakket voor specifieke bedrijven. Dat vindt ook ten Ham een goede zaak: “Het is goed dat de Minister met gerichte maatregelen komt, omdat ongebreidelde steun, na alle coronasteun, niet passend is. Het gaat om het vinden van de balans tussen enerzijds het helpen van specifieke bedrijven, en om het kunstmatig, en volgens mij onwenselijk, overeind houden van andere bedrijven aan de anderzijds. Als die balans wordt bewaakt dan kan eerder toegezegd budget naar innovatie.”

Prinsjesdag 2022: de plannen in een notendop

De Koning stond in zijn Troonrede uitgebreid stil bij onze veranderende wereld, waarbij hij uitsprak dat onze huidige manier van leven op economische, sociale maar ook ecologische grenzen zal stuiten en veranderingen op het gebied van economie en arbeidsmarkt noodzakelijk zullen zijn.

De overheid maakt veel geld vrij om huishoudens tegemoet te komen. Volgens berekeningen van het CPB daalt de koopkracht met gemiddeld 6,8% in 2022.

  • Minimumloon gaat met 10% omhoog
  • Belasting op arbeid, het tarief in de eerste schijf, wordt verlaagd
  • Lastenverzwaring voor vermogenden en bedrijven
  • Energieprijzen worden 'gedrukt'
  • Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en AOW gaan omhoog

Om die € 17,2 miljard aan koopkrachtreparaties te kunnen betalen, zoekt het kabinet financiële dekking bij het bedrijfsleven en vermogenden. “Het kabinet kiest voor een hogere winstbelasting (vpb) in de eerste schijf en hogere belastingen in Box 2. En dat terwijl bedrijven het door de huidige economische ontwikkelingen zwaar hebben. De lastenverzwaring op het bedrijfsleven en de snelle verhoging van het minimumloon gaan het mkb hard raken en dat zal dus ook grote impact hebben op (online) retailers”, aldus Ten Ham.

Koploperspositie e-commerce behouden, inzetten op twin-transitie duurzaam en digitaal

Ook op de langere termijn kondigt het kabinet aan het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij het maken van de transities. Allereerst door het benutten van alle kansen die digitalisering biedt. Maar ook middels een betere toegang tot financiering en voor ondersteuning bij verduurzaming. Al deze zaken zijn hard nodig om innovatie te stimuleren en de duurzame transitie van de e-commerce te kunnen versnellen.

De ambitie van Nederland moet zijn om de koploperspositie van e-commerce in Europa te behouden. Dit tegen de achtergrond van een perfect storm met een historisch laag consumentenvertrouwen, koopkrachtverlies, tekorten aan grondstoffen en de onzekerheid die gepaard gaat met klimaatverandering. Ten Ham: “Het inzetten op de twin-transitie ‘duurzaam’ en ‘digitaal’ is cruciaal. Digitalisering zorgt voor een hefboom om duurzamere business modellen te ontwikkelen en zo richting een circulaire economie te gaan. Dat moet het doel zijn.”

Miljoenennota en dan?

Na de presentatie van de Miljoenennota vinden deze week de algemene politieke beschouwingen plaats. Deze debatten gaan vooral over het hele pakket aan maatregelen. Later dit najaar vinden de zogeheten begrotingsbehandelingen van de afzonderlijke departementen plaats. Hier worden de specifieke beleidsvoorstellen en bijbehorende begrotingen besproken. Thuiswinkel.org richt zich specifiek op de begrotingsbehandelingen van Justitie en Veiligheid (week 46), Economische Zaken en Klimaat (week 47) en Infrastructuur en Waterstaat (week 48).

We geven input op deze begrotingen en gaan aan de slag met een stevige politieke agenda naar aanleiding van de beleidsaanpassingen die volgen. We houden je op de hoogte via onze website, sociale media en nieuwsbrief


Meer lezen over de reactie van Thuiswinkel.org op de Miljoenennota:

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Marlene ten Ham
Marlene Ten Ham 400X400

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp