Thuiswinkel.org bij ronde tafel over fraudepreventie

Categorie
Gepubliceerd op: 21 januari 2022
Bijgewerkt op: 21 januari 2022
Geschreven door
Fraude & Veiligheid Toetsenbord Met Slotje Typende Handen 800X400

De overheid moet het wettelijk mogelijk maken dat bedrijven in verschillende sectoren gegevens kunnen uitwisselen over wanbetalers en fraudeurs. Dat heeft Thuiswinkel.org bepleit in samenwerking de vereniging Veilig Ondernemen door Informatie op Maat (Vodiom) tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Donderdag 13 januari organiseerde de Vaste Tweede Kamercommissie van Justitie en Veiligheid een (virtuele) ronde tafel over fraudepreventie. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens en de wetenschap gaven hun visie. Afgesproken is dat we met Kamerleden nader overleggen over pilots om een eventueel toekomstig wetgevingstraject kracht bij te zetten.

De uitdaging

Ondernemers lijden jaarlijks vele miljarden euro’s schade als gevolg van allerlei vormen van fraude, terwijl veel gevallen zouden kunnen worden voorkomen als zij informatie onderling kunnen delen. Omdat private partijen onderling geen informatie mogen delen, kunnen fraudeurs voortdurend actief blijven. Informatiedeling helpt niet alleen het bedrijfsleven, het beschermt ook burgers. Er zijn immers veel vormen van fraude waarbij burgers slachtoffer zijn, en er niet alleen financiële maar ook emotionele schade wordt geleden. Omdat politie en justitie maar weinig capaciteit hebben, kan deze publiek private kennis hen ook helpen om fraude effectief te bestrijden.

Bewezen preventieve werking

Met het uitwisselen van gegevens kan fraude effectief bestreden worden. Gegevensuitwisseling levert daarnaast veel kennis en inzichten op over digitale criminaliteit die noodzakelijk zijn om criminaliteit te bestrijden. Gegevensuitwisseling is daarom nodig om te voorkomen dat Nederland steeds aantrekkelijker wordt voor criminaliteit. Als aanpak laat het uitwisselen van informatie over fraude-incidenten, en dus over criminelen, binnen specifieke branches een bewezen preventieve werking zien. Zoals CIFAS, de grootste sector-overschrijdende database voor het delen van fraude in het Verenigd Koninkrijk. Het stelt verkopers in staat bij vermoedelijke fraude het systeem eerst te raadplegen voordat er uitgeleverd wordt.

Het is goed om te weten dat de registratie tijdelijk is en wie in het systeem terechtkomt, wordt daarvan op de hoogte gesteld én kan bezwaar maken.

De Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland vormt wet- en regelgeving rond het verwerken van strafbare gegevens en met name de uitleg van de privacywetgeving door de Autoriteit Persoonsgegevens vooralsnog de belemmering. Concreet betekent dit dat de Autoriteit Persoonsgegevens geen goedkeuring geeft voor een landelijk branche-overstijgend frauderegistratiesysteem.

We begrijpen dat een dergelijke informatiedeling ook risico’s met zich meebrengt. Het is van belang dat deze informatiedeling zorgvuldig en verantwoord wordt uitgevoerd. Thuiswinkel.org pleit voor een beheerste en doelmatige cross-sectorale gegevensuitwisseling, onder regie van een toezichthouder in de bestrijding en het voorkomen van fraude. Correct uitgevoerd kan het niet alleen het bedrijfsleven, maar juist ook burgers beschermen.

Bekijk hieronder het debat terug, met daarin ook een bijdrage van Roland van Kortenhof van Thuiswinkel.org. 

Please to view this content.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Roland van Kortenhof
Roland van Kortenhof 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp