Europees Parlement zet belangrijke stap voor rijbewijzen voor elektrische bestelauto’s

Categorie
Gepubliceerd op: 13 maart 2024
Bijgewerkt op: 13 maart 2024
Geschreven door
Ontwerp Zonder Titel (2) (1)

Het Europees Parlement heeft eind februari een positieve stap gezet met betrekking tot het C-rijbewijsdossier. In het kader van de nieuwe 4e Rijbewijsrichtlijn heeft het Parlement uitgesproken om bestuurders met een B-rijbewijs toestemming te willen geven om zwaardere elektrische bestelauto's te besturen. Volgens de aangenomen positie mag een bestuurder twee jaar na het behalen van zijn B-rijbewijs een elektrisch aangedreven voertuig tot 4.250 kg besturen.

Achtergrond

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had eerder aangekondigd dat de huidige vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs voor zwaardere elektrische bestelauto's per 1 juli 2024 zou eindigen.

Thuiswinkel.org heeft zich, samen met andere belangenverenigingen, uitgesproken over het belang om deze regeling voort te zetten. Hierop hebben de PVV en D66 schriftelijke vragen aan de minister gesteld en is er een motie aangenomen. Deze motie, gesteund door verschillende partijen, roept op tot actie op Europees niveau om de huidige Nederlandse gedoogsituatie te behouden in afwachting van de 4e Rijbewijsrichtlijn. Dit is belangrijk, zeker omdat vrijwel alle andere EU-lidstaten wel een vrijstellingsregeling hebben van de C-rijbewijsplicht voor zero-emissie bedrijfsvoertuigen. Het Europees Parlement heeft deze week zijn positie ingenomen, in lijn met de wensen vanuit het bedrijfsleven.

Europees standpunt

Het Europese standpunt is goed nieuws voor vervoerders die hebben geïnvesteerd in zware elektrische bestelauto's. Het besluit van het Europees Parlement sluit aan bij het voorstel van de Commissie om de bestaande EU-vrijstellingsregeling C-rijbewijs te verduidelijken en te verruimen. Een cruciaal punt hierbij is dat het maximumgewicht voor elektrische bestelauto's wordt verhoogd naar 4.250 kg zonder aanvullende voorwaarden voor het extra gewicht.

Thuiswinkel.org benadrukt het belang van duidelijk en voorspelbaar beleid, dit is cruciaal voor ondernemers om stappen te kunnen blijven zetten op het gebied van duurzaamheid. Het ministerie heeft nu de taak om de gedoogregeling te verlengen en open te stellen voor nieuwe voertuigen. Maar wat nu?

Nu de posities van zowel het Parlement als de Raad zijn aangenomen, is de volgende stap de inter-institutionele onderhandelingen. Deze gaan van start na de Europese verkiezingen. Het zal dus nog wel even duren tot er een definitief akkoord en wettekst vanuit Brussel komt.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp