De rechter heeft geoordeeld: Flitsbezorgers en Onlinesupers vallen onder supermarkt-cao

Categorie
Gepubliceerd op: 13 maart 2024
Bijgewerkt op: 13 maart 2024
Flitsbezorgermet Rugzak 800X400

Er is een lange discussie gaande tussen de vakbonden CNV en FNV en de online supermarkten en flitsbezorgers als Flink, Getir en Picnic over de cao die van toepassing is. De bedrijven sloten eerder een e-commerce cao af met de vakbond De Unie, hierdoor viel een beperkt deel van hun personeel onder de supermarkt-cao. FNV en CNV waren het hier niet mee eens en paste de cao aan waardoor ál het personeel onder deze cao dient te vallen. Vervolgens verklaarde minister Van Gennip de cao in 2022 alsnog algemeen verbindend (dit betekent dat de cao automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak geldt) voor de onlinesupers en flitsbezorgers, die daarop naar de rechter stapten.

Een einde aan de discussie

In februari 2024 deed de rechtbank in Utrecht een uitspraak over de discussie en oordeelde dat de onlinesupers wel degelijk deel vallen onder de supermarkt cao. De bedrijven beargumenteerden dat de bedrijfsprocessen anders zijn. Een groot deel van hun medewerkers houdt zich bezig met het sorteren, inpakken en bezorgen van boodschappen. De rechtbank oordeelde anders. Dat de klant online kan bestellen en thuisbezorgd krijgt, maakt volgens de rechter niet dat er sprake is van een geheel ander product. Ondanks dat werknemers niet direct in contact staan met klanten, werken zij wél in een supermarkt, aldus de rechtbank.

Effecten op het personeel

Het voornaamste verschil tussen de cao’s heeft betrekking op de diensten buiten de kantooruren. Medewerkers hebben per direct recht op toeslagen voor werken in de avonduren en op zondagen. Ook hoeven ze dan nog maar twee avonden per week te werken. Dit kan ertoe leiden dat het aantal uren van veel werknemers terug zou moeten worden gebracht en fulltime personeel gedeeltelijk vervangen moet worden door parttimers. Daarnaast moeten de werknemers worden gecompenseerd voor de gewerkte avonduren en zondagen van 13 september 2022 tot en met 1 juli 2023.

E-commerce Nederland heeft hoger beroep ingediend tegen het besluit van de rechter. Ze geven ook aan nog om de tafel te willen met FNV en CNV om te kijken of de partijen alsnog tot een ‘duurzame oplossing’ kunnen komen.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Maike Jansen 320 X 320

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp