14 november 2017

Eerlijker wereldwijd tariefsysteem voor verzenden van commerciële zendingen tot 2 kg

Dozen om wereldbol

De verzending van poststukken is de laatste jaren nogal veranderd. Het aantal brieven is gedaald en het aantal pakjes is toegenomen. Tot op heden was de tariefstructuur hier nog niet op aangepast. Opkomende markten, zoals China, hebben hier veel van kunnen profiteren. Pakjes konden worden verzonden tegen een tarief dat in de meeste gevallen nog lager lag dan dat voor de binnenlandse post in EU-markten. Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org lid van is, heeft er mede voor gezorgd dat deze ongelijkheid is verholpen, met een eerlijker speelveld tot gevolg.

Veranderende situatie

De oude tariefstructuur was gebaseerd op poststukken die door de brievenbus pasten en geautomatiseerd konden worden verwerkt. Sinds de opkomst van online retail en de groei van het aantal pakjes, is deze situatie veranderd. Hierdoor werden de tarieven ook toegepast op andere (commerciële) post die niet automatisch kon worden verwerkt en die vaak niet door de brievenbus paste.

Serieus prijsvoordeel

Dankzij het gebruik van deze verouderde tarieven voor internationale briefpost hebben opkomende markten, zoals China, een serieus prijsvoordeel kunnen behalen bij het verzenden van goedkope commerciële stukken. Zeker als je deze vergelijkt met de tarieven voor pakketpost. In de meeste gevallen waren de tarieven die ze hebben gebruikt zelfs lager dan die voor binnenlandse post in toonaangevende EU-markten en Noord-Amerika.

Hierdoor werden webwinkels in Europa en Amerika geconfronteerd met hogere tarieven dan hun concurrenten in opkomende markten hoefden te betalen. In sommige gevallen waren de gebruikte tarieven voor zendingen vanuit het buitenland zelfs lager dan de binnenlandse tarieven voor de last mile delivery.

Een eerlijker speelveld

Volgend jaar verandert dit allemaal omdat dan het tariefsysteem op de schop gaat. In 2018 introduceert de Universal Postal Union (UPU) een nieuw wereldwijd tariefsysteem voor cross-border zendingen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen brieven en zakelijk post aan de ene kant en commerciële post die koopwaar bevat (kleine pakketten) aan de andere.

Hierdoor gaat de verzending van een commercieel pakketje van 42 gram (bijvoorbeeld een hoesje voor een mobiele telefoon), wat nu ongeveer € 0,40 kost, volgend jaar € 0,70 kosten. Daarnaast wordt het tarief voor postitems waarvan de inhoud niet bekend is gemaakt met zo’n 80% verhoogd, zodat de verhoogde kosten op deze manier niet kunnen worden omzeild. Ook wordt het vanaf 2018 verplicht om elk klein pakket te voorzien van een UPU-barcode (S10). Op deze manier kunnen de autoriteiten en exploitanten de inhoud beter evalueren en zaken als douaneheffingen beter afhandelen.

Invloed Ecommerce Europe

“Ecommerce Europe heeft haar positie als voorzitter van het raadgevend comité van de UPU gebruikt om de ongelijkheid binnen het wereldwijde postnetwerk te verhelpen, waardoor er een eerlijk speelveld ontstaat voor de e-commercebranche”, aldus Walter Trezek, voorzitter van het raadgevend comité van de UPU, and vicevoorzitter van de e-Logistics Werkgroep van Ecommerce Europe.

Lees het gehele bericht over dit nieuwe tariefsysteem via de website van Ecommerce Europe.  

Meer informatie?

Margreeth Pape Wil je meer weten over het nieuwe tariefsysteem of over andere logistieke onderwerpen? Neem dan contact op met Margreeth Pape (), adviseur logistiek en duurzaamheid bij Thuiswinkel.org.