De expertgroep Een retail guide voor Duurzame Businessmodellen, onder leiding van Boer & Croon, Microsoft en Avanade, heeft in hun bluepaper de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Hoe kunnen we bedrijfsmodellen ontwikkelen die resulteren in een duurzame end-to-end waardeketen?

Let op: deze bluepaper is in het Engels geschreven.

Takeaways uit deze bluepaper

  1. De Kracht van Samenwerking: De verkenning van duurzame bedrijfsmodellen in de retailwaardeketen benadrukt de cruciale rol van samenwerkingspartners. In een wereld waar belanghebbenden uit diverse achtergronden samenkomen, zijn collaboratieve bondgenoten onmisbaar om blijvende en impactvolle veranderingen te stimuleren.

  2. Innovatie Ontmoet Bewustzijn: Een geselecteerde groep gebruikerscases heeft een ruimte belicht waar innovatie samengaat met milieubewustzijn, optimalisatie van arbeid en consumentenmacht. Duurzame bedrijfsmodellen zijn niet alleen ecologisch verantwoord, maar ook financieel verstandig, en ze smeden een harmonieuze weg voorwaarts.

  3. Diverse Duurzaamheidsuitdagingen: De geselecteerde groep casestudies onthult een aantal van duurzaamheidsuitdagingen binnen de waardeketen. Van het verbeteren van verpakkingen in de praktijk tot het hervormen van de klantreis, van het beïnvloeden van aankoopbeslissingen door middel van duurzaamheid tot het mainstream maken van milieubewuste producten, bieden deze uitdagingen veelzijdige oplossingen.

  4. Het Versnellingskader voor Duurzame Bedrijfsmodellen: Het kader biedt een pragmatische routekaart om transformerende ideeën te vertalen naar tastbare realiteiten.
Download alles
ShoppingTomorrow Bluepaper - Een retail guide voor Duurzame Businessmodellen

Geschreven door een expertgroep o.l.v. Boer & Croon, Microsoft en Avanade Netherlands.

Downloaden