Green Deal: nieuwe wet- en regelgeving voor een circulaire en verantwoorde economie goedgekeurd

Gepubliceerd op: 6 mei 2024
Bijgewerkt op: 6 mei 2024
Duurzaamheid

Een drukke week voor het Europese Parlement afgelopen week: over veel duurzame regels werd gestemd, met positieve uitkomst. De nieuwe goedgekeurde duurzaamheidswet- en regelgeving is onderdeel van de Europese Green Deal, gelanceerd in december 2019, dat tot doel heeft Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De duurzaamheidsvoorstellen gaan het bedrijfsleven helpen met de te maken groene transitie, tegelijkertijd vergt het een groot aanpassingsvermogen van ondernemers en moeten we waken voor een mondiaal gelijk speelveld.

De nieuwe duurzaamheidsregels verplichten het bedrijfsleven te versnellen richting een circulaire economie, transparante ketens en duurzame productie. Naast bij te dragen aan het milieu, biedt de ontwikkeling ondernemers ook zakelijke kansen en concurrentievoordeel. Thuiswinkel.org is verheugd dat steeds meer online ondernemers vanuit hun ondernemerschap inzetten op nieuwe duurzame businessmodellen.

Behoud een gelijk mondiaal speelveld

Nu de nieuwe duurzaamheidsregels op Europees niveau zo goed als vast staan, zien we graag dat iedere lidstaat de nieuwe regels op een gelijke manier gaat inregelen. Dit inregelen is niet voor alle regels even makkelijk, maar wel essentieel om de groene transitie te laten slagen. Wil je verduurzamen, dan zullen online ondernemers op gelijke voet moeten blijven concurreren op mondiaal niveau.

Er dient dus ook rekening gehouden te worden met spelers buiten Europa, ook zij dienen aan dezelfde regels te voldoen. Nieuwe spelers als Shein en Temu verleiden consumenten tot impulsaankopen die de halve wereld worden overgevlogen terwijl Europa probeert te verduurzamen. Het staat haaks op de ambitie om te bewegen naar een groene economie en de goedkope spullen uit China kennen een prijs in de vorm van een grote CO2-uitstoot en een toename van producten met slechte kwaliteit. Alleen met gelijke spelregels voor de hele markt en voldoende handhaving, kunnen online ondernemers eerlijk concurreren en investeren in de transitie naar circulaire modellen.

Nieuwe regels

De aangenomen duurzaamheidsregels zijn nauw met elkaar verweven, met (inzicht in) duurzaamheidsdata als basis. De nieuwe duurzaamheidsregels worden de komende 2-3 jaar nationaal van kracht. Hieronder vind je een kort overzicht van de voorstellen die afgelopen maand zijn goedgekeurd door het Europees Parlement:

  • Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) – Kaderrichtlijn met nieuwe minimumeisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit voor goederen op de Europese markt. Als eerste gaat het gelden voor vervuilende productgroepen, dit zijn verpakkingen, textiel, banden, elektronische apparatuur, chemicaliën, meubels, bouw en staal. Het Digitaal Product Paspoort is een onderdeel van de wetgeving, evenals een verbod op het vernietigen van onverkochte goederen.
  • PPWR - Het voorstel bevat regels voor minder lucht in verpakkingen, minder verpakkingsafval, herbruikbare verpakkingen en meer recycling.
  • Forced Labour Ban - verbied producenten, fabrikanten en leveranciers producten die met dwangarbeid zijn vervaardigd op de EU-markt te brengen of dergelijke producten naar derde landen te exporteren. De Europese Commissie komt met een database met informatie over risico's op dwangarbeid.
  • Corporate Sustainability Due Diligence – vereist dat bedrijven en hun partners in de toeleveringsketen (leveranciers, productie en distributie), hun nadelige impact op mensenrechten en het milieu voorkomen, beëindigen of verminderen.
  • Right to Repair – Heeft tot doel afval te verminderen door het repareren van goederen aan te moedigen in plaats van vervangen, en het voor consumenten gemakkelijker te maken om hun eigen apparaten te repareren. Daarnaast kent het voorstel ook nieuwe regels voor de wettelijke garantietermijnen.
  • Empowering the Consumer in the Green Transition - gaat over het versterken van de positie van de consument door betere informatiedeling en bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Retailers krijgen informatieverplichtingen en moeten op hun site productinformatie gaan verstrekken over levensduur, hergebruik en reparatie. Daarnaast beoogt de richtlijn misleidende duurzaamheidsclaims tegen te gaan.

Meer weten over wat dit voor jou betekent? Neem contact op met een van onze experts.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Wouter van der Laan
Wouter 250 X 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp