Verbod op gepersonaliseerde advertenties? Geen goed idee.

Gepubliceerd op: 16 november 2021
Bijgewerkt op: 16 november 2021
Geschreven door
Blog Marlene Ten Ham Gepersonaliseerd Adverteren

Zo’n tien jaar lang heb ik de belangenbehartiging voor de e-commercesector in Brussel mogen vormgeven en uitvoeren. Ook vanuit mijn rol als directeur van Thuiswinkel.org maak ik deel uit van het bestuur van de Europese associatie Ecommerce Europe en hebben we namens de e-commercesector op internationaal niveau een stevige politieke agenda. Het Europees Parlement is daarbij één van de cruciale instituties. De 705 leden van dit parlement (MEPs) hebben een wetgevende, en dus belangrijke taak. Burgerrechten en de rechten van consumenten staan vaak centraal in de activiteiten van de MEPs en in het realiseren van politieke ambities. Alleen schieten de voorstellen soms tekort. Neem de oproep van een deel van het Europees Parlement om te komen tot het opleggen van een verbod op gepersonaliseerde advertenties. Dit als onderdeel van een groter pakket aan regelgeving dat onder andere platforms moet reguleren: de Digital Services Act (DSA).

Gebruik regelgeving in plaats van een verbod

Ik ben het absoluut eens dat een gelijk speelveld wenselijk is waarin ook kleinere bedrijven kunnen concurreren met grote bedrijven en waarin consumenten worden beschermd tegen de dataverzamelingswoede van de Big Tech, en de voordelen die zij met deze data behalen. Echter, wat niet klopt, is de verwachting dat het verbieden van gepersonaliseerde advertenties een einde maakt aan de problematiek rondom mis- en desinformatie. Dit is een ander probleem dat vraagt om andere oplossingen. Veel mkb’ers in de e-commerce hechten groot belang aan gerichte advertenties en maken daarbij gebruik van diensten van onder andere platforms. Gevonden worden in de online jungle is voor de kleinere mkb’er van levensbelang en niet eenvoudig. Als je de consument wil beschermen, en Big Techs op hun verantwoordelijkheden wil wijzen, dan zijn er in mijn ogen betere en effectievere mogelijkheden. Een veel logischere weg is om regelgeving te gebruiken die dient om de privacy te beschermen: de AVG en de huidige ePrivacy richtlijn en toekomstige ePrivacy verordening. De DSA is niet het instrument om de consument beter te beschermen tegen de vermeende nadelen van personalisatie.

De tijd van zoveel mogelijk data verzamelen is voorbij

Dus, roepen wij politici, zowel Tweede Kamerleden als Europarlementariërs, op om een nieuw cookiewet-debacle te voorkomen. De oplossing ligt wat Thuiswinkel.org betreft niet in een algemeen verbod maar in voorlichting en tools voor de naleving van bestaande regels, zoals de handhaving binnen de bestaande AVG- en ePrivacyregels. Het bedrijfsleven moet zorgen voor kwalitatief goede en respectvolle personalisatie van advertenties, waarbij dataminimalisatie steeds verder geoptimaliseerd wordt. Zodat er nog maar een paar datapunten nodig zijn en minder persoonsgegevens. Gezamenlijk ontwikkelde nieuwe technologieën, handreikingen en verduidelijkingen van brancheverenigingen brengen dit dichterbij. De tijd van zoveel mogelijk data verzamelen is voorbij. Een verbod is geen oplossing en levert te veel negatieve effecten voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast is ook de consument lang niet altijd tegen gepersonaliseerde advertenties. Een verbod betekent namelijk niet dat er geen advertenties meer zijn, maar dat ze minder relevant zijn voor de consument.

Position paper: gepersonaliseerd adverteren

DDMA, Thuiswinkel.org, MKB-Nederland, NLdigital, ANVR, Techniek Nederland en INretail stelden gezamenlijk een position paper op waarin wordt toegelicht waarom er gezamenlijk ingezet moet worden op het verbeteren van gepersonaliseerd adverteren in plaats van een algemeen verbod. 

Download de position paper gepersonaliseerd adverteren 

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Marlene ten Ham
Marlene Ten Ham 400X400

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp