Thuiswinkel.org start bemiddeling en certificering platformen

Categorie
Gepubliceerd op: 10 juli 2020
Bijgewerkt op: 19 juli 2021
Geschreven door
Platformen 800 X 400

Met het in werking treden van de Platform-to-business-verordening (P2b-verordening) op 12 juli 2020 zijn (middel)grote platformen verplicht tot het inrichten van een intern klachtenafhandelingssysteem en om twee of meer externe bemiddelaars aan te stellen. Thuiswinkel.org neemt haar verantwoordelijkheid als belangenbehartiger en start een onafhankelijke bemiddelingsdienst.

Bemiddeling tussen platformen en verkopers

“De vragen om een gelijk speelveld tussen (inter)nationale platformen en om eerlijkheid en transparantie naar de verkopers op die platformen spelen natuurlijk al langer. De wetten van de P2b-verordening voorzien hierin en vanaf 12 juli wordt hierop mogelijk gehandhaafd. Het is dus zaak dat alle platformen, ook in Nederland, zich houden aan deze regels. Als onafhankelijke belangenbehartiger voor de hele e-commercemarkt zien wij het als onze taak om als onpartijdige bemiddelaar te fungeren bij geschillen tussen platformen en de verkopers op die platformen”, vertelt Wijnand Jongen, directeur bij Thuiswinkel.org.

In Artikel 17 van de P2b-verordening worden partijen opgeroepen een Code of Conduct (gedragscode) te ontwikkelen. Thuiswinkel.org heeft in samenwerking met haar Europese koepelorganisatie Ecommerce Europe een dergelijke gedragscode tussen platformen en verkopers opgesteld. Deze Code of Conduct dient onder meer als basis voor de externe bemiddelingsdiensten die Thuiswinkel.org uitvoert voor platformen.

Certificering van platformen en verkopers op platformen

Ook wanneer consumenten kopen via platformen, willen ze de garantie dat ze zakendoen met een betrouwbare partij. Om het vertrouwen van consumenten te vergroten, heeft Thuiswinkel.org afgelopen maart de certificering van verkopers op platformen gelanceerd. “Het aantal aanvragen loopt storm. Op platformen is in veel categorieën sprake van moordende concurrentie. Verkopers op platformen willen en moeten dus aan consumenten laten zien dat ze betrouwbaar zijn en zich houden aan wet- en regelgeving. Het Thuiswinkel Waarborg-logo is echt een positieve onderscheiding voor deze verkopers”, zegt Wijnand Jongen.

Nieuw is dat ook platformen zich kunnen laten certificeren. “De markt heeft zich zo ontwikkeld dat de Thuiswinkel Waarborg-certificering en het bijbehorende logo niet meer passend zijn bij platformen. Platformen verkopen namelijk niet alleen zelf producten, maar bieden ook verkoopruimte aan andere partijen. Met deze nieuwe vorm van certificeren, kunnen zij aantonen dat zij aan de geldende wet- en regelgeving voldoen en dat kopers bij hen gebruik kunnen maken van klachtenbemiddeling”, legt Wijnand Jongen uit.

Gecertificeerde platformen mogen het Thuiswinkel Platform-keurmerk voeren, inclusief het bijbehorende certificaat. Met deze stap wil de belangenvereniging platformen de mogelijkheid bieden om zich positief te onderscheiden, en bijdragen aan een betere bescherming van Nederlandse kopers op platformen en marktplaatsen.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp