Bemiddeling platform-to-business

Op 11 juli 2019 is de Europese P2b-verordening (platform-to-business) gepubliceerd. Deze verordening is niet bedoeld om de macht van (internationale) platformen helemaal aan banden te leggen. Wel zorgt deze nieuwe Europese wet ervoor dat de (grote) marktplaatsen eerlijker en transparanter moeten zijn en dus meer rekening moeten houden met de (kleine) verkopers op hun platformen. Platformen hebben vanaf de publicatie van de verordening twaalf maanden de tijd om aan de bepalingen in de verordening te voldoen, oftewel tot 12 juli 2020. Het gaat hierbij om een Europese verordening, wat betekent dat de regels voor alle platformen in de EU hetzelfde zijn.

Wat houdt de P2b-verordening precies in?

De verordening zorgt voor meer duidelijkheid en mogelijkheden voor ondernemers wanneer zij tegen problemen aanlopen bij het platform waar ze op verkopen. Met andere woorden, hij moet zorgen voor "een eerlijke, transparante en voorspelbare bedrijfsomgeving voor ondernemers, bij het gebruik van online platformen."

Enkele regels uit de verordening:

  • Platformen mogen niet zomaar een account zonder duidelijke opgaaf van reden schorsen of beëindigen.
  • Platformen moeten transparanter zijn in de wijze waarop zij goederen en diensten rangschikken op hun site.
  • Er moet kennisgeving zijn als de voorwaarden wijzigen.
  • Platformen zijn verplicht tot het inrichten van een intern klachtenafhandelingssysteem en externe bemiddeling.

Meer informatie over de P2b-verordening vind je in de factsheet P2b-verordening.

Thuiswinkel.org als bemiddelaar

Wat betreft de bovengenoemde externe bemiddeling zijn (middel)grote platformen (meer dan 50 fte en/of een omzet van minstens € 10 miljard) verplicht om twee of meer externe bemiddelaars aan te stellen. Thuiswinkel.org biedt deze bemiddelingsdienst vanaf 12 juli 2020 aan en kan vanaf dat moment als onafhankelijke en onpartijdige partij geschillen tussen platformen en ondernemers buiten de rechter om oplossen. Heb je interesse in deze dienst of heb je vragen over de (verplichte) bemiddeling op platformen, neem dan contact met ons op via .