Heleen Buldeo Rai

Heleen Buldeo Rai
Senior researcher in sustainable e-commerce

Heleen Buldeo Rai is assistent-professor en senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mobilise van de Vrije Universiteit Brussel. Ze wordt ondersteund door een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en is gespecialiseerd in e-commerce, stadslogistiek en duurzaamheid. Heleen behaalde een doctoraat in Bedrijfseconomie aan de MOBI onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel in 2019 in Brussel, België en deed postdoctoraal onderzoek aan de leerstoel Logistics City van de Université Gustave Eiffel tussen 2020 en 2022 in Parijs, Frankrijk. Haar proefschrift is getiteld "Environmental sustainability of the last mile in omnichannel retail". Heleen is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties en doceert in bachelor- en masteropleidingen. Ze publiceerde een best practice guide over duurzame e-commerce in 2021. Haar boek werd bekroond door Platform Innovatie in Marketing in 2022.

Recente publicaties van Heleen Buldeo Rai