Privacy: Rechtmatig delen van persoonsgegevens met VS weer in beeld

Privacy Privacy Folder Tabblad 800X400

De Verenigde Staten gaan beter toezicht houden op de wijze waarop de Amerikaanse veiligheidsdiensten toegang krijgen tot persoonsgegevens van Europese burgers. Dat blijkt uit de op vrijdag 7 oktober ondertekende Executive Order ter implementatie van het EU-VS data privacy raamwerk. Thuiswinkel.org ziet dat daarmee een stap wordt gezet naar rechtmatige gegevensuitwisseling met de VS.

Categorie
Gepubliceerd op: 18 oktober 2022
Bijgewerkt op: 18 oktober 2022
Geschreven door

De rechtmatigheid was onder druk komen te staan na de uitspraak in het Schrems II-arrest. Daarin oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat door de toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot de systemen van dataverwerkers de privacy van EU-burgers werd geschonden. Dit was problematisch voor veel online retailers die gebruikmaken van Amerikaanse dataverwerkers, waaronder Google Analytics.

Toezicht op inlichtingendiensten

Naast het feit dat er toezicht komt op de wijze waarop de Amerikaanse veiligheidsdiensten toegang krijgen tot informatie, ontstaan er nieuwe bevoegdheden voor ambtenaren die toezicht houden op het werk van deze agentschappen en privacyrechten onderzoeken. Ook kunnen onafhankelijke en bindende rechtszaken worden aangespannen tegen deze organen indien er wordt geacht dat gegevens niet juist worden gebruikt. Door het ondertekenen van de Order is de inhoud direct al bruikbaar binnen de context van Standard Contract Clauses en Binding Corporate Rules.

Vervolgstappen

Thuiswinkel.org is tevreden met het perspectief dat retailers krijgen om rechtmatig gebruik te maken van bijvoorbeeld Google Analytics, een belangrijke zorg in de brief die Thuiswinkel.org in eerder dit jaar stuurde aan Minister Weerwind van Rechtsbescherming. Daarmee komt ook het gewenste gegevensbeschermingsniveau van EU-burgers in beeld.

Nu is het aan de Europese Commissie om te beoordelen of deze nu wél voldoet aan de eisen van de AVG. Deze beoordeling zal naar verwachting vier tot zes maanden duren.

 

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp