Thuiswinkel Table Talk: Shopping in 2030

Categorie
Gepubliceerd op: 17 oktober 2022
Bijgewerkt op: 17 oktober 2022
Geschreven door
Ttable Talk 800 X 400

Hoe shopt de consument in 2030? En hoe kan ondernemend Nederland zich voorbereiden op technologische- en marktontwikkelingen? Tijdens de Thuiswinkel Table Talk gingen Kitty Koelemeijer, professor Nyenrode Business Universiteit, Oscar Diele, CEO Flinders, Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM, en Marlene ten Ham, directeur Thuiswinkel.org, hierover in gesprek.

Een pessimistisch en een optimistisch scenario mogelijk

De tafelgasten voorzien twee mogelijke scenario’s voor het shoppen in 2030, namelijk een pessimistisch en een optimistisch scenario. Kitty geeft aan dat deze scenario’s de boel op scherp zetten. “Er zijn een aantal factoren die bepalen welke kant we opgaan. De rol die de overheid gaat spelen is enorm belangrijk, zij moeten ons een level playing field geven. Daarnaast speelt de toegang tot nieuwe technologieën zoals datascience en algoritmes een grote rol in welke kant wij opgaan”, aldus Kitty. Volgens Martijn is het belangrijk om het shoppen in 2030 samen vorm te geven. “We moeten dit samen doen, samen bepalen we hoe shoppen in 2030 eruit zal gaan zien. Wetten op Europees niveau maken de markt open, hiermee geven we de macht aan de markt in plaats van aan de grote bedrijven”.

Toegevoegde waarde bieden blijft altijd belangrijk

Oscar benadrukt het belang om ook in de toekomst toegevoegde waarde te blijven bieden. “Wij bij Flinders verkopen producten die we niet zelf maken, deze producten kunnen consumenten ook op andere plekken kopen. Daarom zijn we als retailer altijd opzoek naar waar wij toegevoegde waarde kunnen bieden. Onze klanten willen advies en geïnspireerd worden, iets wat ook in de toekomst niet zal gaan veranderen. Het gaat erom hoe je hier als retailer op inspeelt. Dit doe je via nieuwe platformen, nieuwe plekken en nieuwe businessmodellen”, aldus Oscar.

Zorgen voor een eerlijk speelveld

Er komen nieuwe grote wetten aan die ervoor zorgen dat er ruimte blijft bestaan voor kleinere webshops. Volgens Marlene is dit enorm belangrijk: “We moeten voor een eerlijk speelveld zorgen. Ondanks de afhankelijkheid van de grote platformen, moet er voor kleinere webshops ruimte blijven bestaan om te kunnen bewegen. Op die manier kunnen de Nederlandse mkb’ers makkelijk de grens over blijven gaan”, aldus Marlene.

Willen consumenten dat hun data beschermd wordt?

Ondanks dat consumenten steeds meer waarde hechten aan hun privacy, ziet Kitty nog vaak voorkomen dat klanten hun privacy toch opofferen. “We vinden privacy allemaal ontzettend belangrijk, maar we offeren het nog vaak op voor de minste voordelen. Consumenten kiezen al snel voor het goedkopere en eenvoudigere alternatief”, geeft Kitty aan.

Martijn vindt dat privacy misschien wel gegarandeerd moet worden. “We komen nu op een moment dat we als samenleving privacy moeten gaan garanderen. We maken ons zorgen over hoe diep de bedrijven in ons hoofd kunnen kijken. Consumenten zijn in een kwetsbare positie en bedrijven spelen hierop in”. Ook Oscar is het met Martijn eens. “Als retailer moet je transparant zijn. Je moet aangeven wat je als bedrijf met de persoonsgegevens doet, zo geef je jouw klanten een keuze”. Toch is transparantie volgens het ACM is nog niet altijd de oplossing tot alle problemen. “Een bedrijf zal namelijk nooit transparant zijn over de hoeveelheid informatie die ze van een persoon weten. Daarnaast leest ook niemand de algemene voorwaarden, wanneer je dit wel doet, dan is het nog maar de vraag hoeveel je er van begrijpt. Transparantie wordt vaak gezocht als oplossing voor een marktprobleem, maar in deze situatie speelt ook de overheid een belangrijke rol. Zij moeten een goede balans vinden tussen het enerzijds beschermen van de burgers en, anderzijds het geven van ruimte voor individuele afwegingen”, aldus Martijn.


Volgens de tafelgasten zal de consument steeds meer gaan vragen naar verantwoord ondernemen. Als ondernemer is het belangrijk om aan deze vraag te blijven voldoen. Dit is iets waar Thuiswinkel.org jouw webshop bij kan helpen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van het lidmaatschap?

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN  >

Deel dit nieuwsartikel