Nieuwe regels garantie en verplichtingen verkopers van IoT-apparaten

Trends & Ontwikkelingen Persoon Met Smartphone Mobiel Koffie 800X400

Nieuwe wetgeving vanuit Europa zorgt voor nieuwe regels omtrent garantie en verplichtingen voor verkopers van IoT-apparaten. De Implementatiewet Richtlijnen Verkoop Goederen en Levering Digitale Inhoud is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt morgen (op Koningsdags) in werking.

Categorie
Gepubliceerd op: 26 april 2022
Bijgewerkt op: 30 mei 2022
Geschreven door

De datum is zo snel omdat de Richtlijnen Verkoop Goederen en Levering Digitale Inhoud eigenlijk al uiterlijk 1 januari 2022 hadden moeten zijn omgezet in een nationale wet. We hadden verwacht dat de inwerkingtreding pas rond de zomer zou liggen, maar we hebben vernomen dat de Nederlandse overheid door Europa is gesommeerd om deze eerder te implementeren. Dat de wet morgen in werking treedt, is ook voor ons een verrassing.

In de lobby heeft Thuiswinkel veel effort gestoken om deze wet werkbaar te houden en de relatie tussen consumenten en verkopers enigszins gelijk te houden. Helaas is het ons niet gelukt om grote resultaten te boeken. De Nederlandse regering houdt vast aan een hoge mate van consumentenbescherming en zorgt daardoor voor een ongelijk speelveld in Europa.  

De wetgeving heeft grote gevolgen voor digital e-commerce. In dit artikel zal ik kort de gevolgen beschrijven. Later zal een uitgebreidere toelichting op de wet volgen.

Omkering van bewijslast bij garantie gaat van 6 maanden naar 1 jaar

Een verkoper zal bij producten die na 27 april zijn verkocht de eerste 12 maanden moeten bewijzen dat het gebrek is veroorzaakt door de consument. De bewijslast dat het niet aan het product ligt maar aan het gebruik ligt de eerste 12 maanden bij jou als verkoper. Na die 12 maanden ligt de bewijslast bij de consument.

Verbod op verbruiksvergoeding.

Gaat een product defect binnen de levensverwachting en valt dit gebrek binnen de garantie dan mag bij reparatie of vervanging in principe geen vergoeding voor gebruik bij de consument in rekening worden gebracht. In uitzonderlijke gevallen blijft dit wel mogelijk stelt de minister in de behandeling van de wet in de Tweede Kamer.

Verplichting tot leveren van updates voor verkopers van IoT-apparaten

De grootste impact op webshops die IoT-apparaten verkopen is de verplichting om updates te verstrekken. De webshop wordt aansprakelijk voor het verstrekken van updates en informatie over het updatebeleid.

Deze aansprakelijkheid kan worden uitgesloten als een verkoper uitdrukkelijk voor de aankoop van het IoT-apparaat aan de consument laat weten dat hij geen recht heeft op updates en de consument hiermee ook uitdrukkelijk (niet in algemene voorwaarden) instemt.

De richtlijnen kennen geen specifieke termijn voor het leveren van updates, maar stellen dat updates geleverd moeten worden gedurende de periode die de consument redelijkerwijs kan verwachten gezien de aard en het doel van de goederen met digitale elementen, dan wel de digitale inhoud en digitale diensten

Deze verplichting volgt uit beide richtlijnen en geldt zowel voor goederen met digitale elementen als voor digitale inhoud en digitale diensten.

Meer hierover lees je hier. 

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp