Hoe werkt CBAM precies?

Gepubliceerd op: 1 mei 2024
Bijgewerkt op: 1 mei 2024
Co2 Footprint 800 X 400

Het produceren van goederen kost veel CO2-uitstoot. Daarom werd vanaf 1 oktober 2023 het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) geleidelijk van kracht. Deze maatregel, een Europese Verordening, is gericht op het corrigeren van de CO2-uitstoot die voortkomt uit de productie van specifieke goederen buiten de EU bij de import. Het is begrijpelijk dat deze nieuwe rapportageregels vragen kunnen oproepen. Hoe werkt het mechanisme precies?

Het CBAM is een mechanisme dat de prijzen corrigeert bij de import van bepaalde goederen in de EU, gebaseerd op de CO2-uitstoot tijdens hun productie buiten de EU. Het hoofddoel van het CBAM is om te voorkomen dat er koolstoflekken optreden. Het mechanisme moet producenten in derde landen stimuleren om hun emissies te verminderen, om wereldwijd de totale koolstofuitstoot te verminderen.

Doel van CBAM

Het CBAM maakt onderdeel uit van het Fit for 55-pakket. Dit pakket heeft als doel de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minsten 55% te verminderen vóór 2030.

Bij het huidige emissiehandelssysteem van de EU zijn producenten en importeurs binnen de EU verplicht om emissierechten te kopen voor de CO2-uitstoot van hun producten. Door invoering van het CBAM, kunnen producten eerlijk concurreren met importeurs uit derde landen  waar de kosten voor CO2-emissies lager uitvallen.

Voor wie geldt het en per wanneer?

Het CBAM geldt voor importeurs van CBAM-goederen aan de Europese grens. Dit zijn goederen in de categorieën: ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof. De specifieke goederencodes die onder deze categorieën vallen, zijn te vinden in bijlage I van de Europese verordening die het CBAM regelt.

Sinds 1 oktober 2023 geldt de rapportageverplichting voor CBAM-goederen. Als importeur moet u binnen één maand na afloop van elk kwartaal een rapport indienen bij de Europese Commissie. Dit rapport moet informatie bevatten over de hoeveelheid CBAM-goederen die u hebt geïmporteerd, evenals de hoeveelheid CO2 die tijdens de productie van die goederen is uitgestoten. Het aanleveren van de kwartaalrapportages bij de Europese Commissie verloopt via het voorlopige CBAM Transitional Registry (CBAM-portaal). Hier staat meer informatie over het gebruik van het voorlopige CBAM Transitional Registry. En hier is meer informatie te vinden over het aanleveren van de kwartaalrapportages.

De inwerkingtreding bestaat uit 2 fases: de transitiefase (van 1 oktober 2023 tot 31 december 2025) en de algehele inwerkingtreding (vanaf 1 januari 2026). De regels van CBAM na de inwerkingtreding worden nog verder uitgewerkt.

Benieuwd of je moet voldoen? Neem contact op met een van onze experts.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Wouter van der Laan
Wouter 250 X 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp