Europese Commissie slaat de plank mis bij de herziening van de VBER: mkb krijgt te maken met onwerkbare regels

Categorie
Gepubliceerd op: 12 mei 2022
Bijgewerkt op: 12 mei 2022
Geschreven door
Omnichannel - vrouw met mobiel en winkelwagen 800 x 400

Afgelopen week publiceerde de Europese Commissie de definitieve herziene Vertical Block Exemption Regulation (VBER) en de Vertical Guidelines. De herziening was bedoeld om de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de consumptiepatronen van de afgelopen tien jaar beter weer te geven. Hoewel Ecommerce Europe, de koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org in participeert, deze ambitie over het algemeen steunt, is zij van mening dat de Europese Commissie met de herziening een kans heeft gemist.

Luca Cassetti, secretaris-generaal van Ecommerce Europe: "Hoewel het de bedoeling van de Commissie was om de VBER te actualiseren om beter aan te sluiten bij de huidige marktrealiteit, vrezen we dat ze daar met de nieuwe regels niet in zijn geslaagd. In de huidige markt is er geen strikte scheiding tussen online en offline verkoop, zoals de VBER lijkt te suggereren, maar in plaats daarvan een convergentie van verkoopkanalen."

De richtlijnen van de herziene VBER beschouwen met name "dubbele prijsstelling" niet langer als een beperking. Dit betekent dat leveranciers verschillende groothandelsprijzen kunnen rekenen aan distributeurs afhankelijk van of de goederen bedoeld zijn om online of offline te worden verkocht. In plaats van omnichannel-retail te bevorderen, houdt deze wijziging een achterhaalde visie op retail in stand waarbij offline en online verkoop gescheiden zijn. In werkelijkheid zijn deze niet zo gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Onze zorg is dat dit proces voor mkb’s te ingewikkeld en te duur wordt en hen ertoe zou kunnen dwingen te stoppen met online verkopen. In combinatie met het schrappen van het gelijkwaardigheidsbeginsel en de mogelijkheden om het gebruik van online marktplaatsen te verbieden, vrezen wij dat het voor detailhandelaren minder aantrekkelijk zal worden om online te verkopen of om in digitalisering te investeren.

De herziene VBER en Vertical Guidelines treden op 1 juni 2022 in werking en zullen de komende tien jaar gelden. Ecommerce Europe dringt er bij de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten sterk op aan om de implementatie van de nieuwe regels op de voet te volgen. Vooral in het licht van de groei van D2C-verkopen online, waarbij leveranciers rechtstreeks aan consumenten verkopen en merken een steeds sterkere positie innemen, en gezien het feit dat de bepalingen veel ruimte laten voor interpretatie, is het van cruciaal belang dat de autoriteiten snel en consequent optreden bij de handhaving.

Ecommerce Europe is actief betrokken geweest bij het verschaffen van inzicht in de gevolgen van deze regels voor de sector van de digitale handel, bijvoorbeeld via hun campagne. Namens de Nederlandse e-commercesector is Thuiswinkel.org altijd een voorvechter van eerlijke concurrentieverhoudingen en een gelijk speelveld in Europa geweest. Wij zullen onze sector blijven steunen en zijn vastbesloten met de Europese Commissie samen te werken om ervoor te zorgen dat detailhandelaren niet onevenredig zwaar door deze regels worden getroffen. 

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp