Flitsbezorgers en Onlinesupers vallen tóch niet onder supermarkt-cao

Categorie
Gepubliceerd op: 7 mei 2024
Bijgewerkt op: 7 mei 2024
Geschreven door
Man in supermarkt

Onlinesupers en flitsbezorgers als  Picnic, Flink en het vertrekkende Getir vallen toch niet onder dezelfde cao als supermarkten. Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft aangedrongen op een uitzondering voor onlinesupers in de cao. Nu hebben de onlinesupers vrijstelling tot 1 juli om met werknemers- en werkgeversorganisaties in gesprek te gaan over de positie van onlinesupers. Vanaf dan zal de nieuwe supermarkt-cao gaan gelden.

De discussie wakkert nu opnieuw aan omdat de minister een (tijdelijke) uitzondering maakt voor e-commercebedrijven. De cao is opnieuw (met terugwerkende kracht) algemeen bindend verklaard, maar nu met uitzondering voor onlinesupers. In de beschikking staat dat de onlinesupers twee maanden vrijstelling is gegeven om de problemen op te lossen. De vakbonden zijn hierdoor verrast en zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat er een passend cao ligt die toegepast kan worden.

Discussie leek afgerond

De discussie tussen de vakbonden CNV, FNV, de online supermarkten en flitsbezorgers leek afgerond toen de rechter in februari 2024 oordeelde dat de onlinesupers onder de supermarkt-cao vallen. In 2022 had minister van Gennip de cao algemeen bindend verklaard  (dit betekent dat de cao automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak geldt) voor de onlinesupers en flitsbezorgers, die daarop naar de rechter stapten. De bedrijven beargumenteerden dat de bedrijfsprocessen anders zijn. Een groot deel van hun medewerkers houdt zich bezig met het sorteren, inpakken en bezorgen van boodschappen. De rechtbank oordeelde anders. Ondanks dat werknemers niet direct in contact staan met klanten, werken zij wél in een supermarkt, aldus de rechtbank. Hiermee leek de discussie opgelost.

Effecten op het personeel

Het voornaamste verschil tussen de cao’s heeft betrekking op de diensten buiten de kantooruren. Medewerkers hebben per direct recht op toeslagen voor werken in de avonduren en op zondagen. Ook hoeven ze dan nog maar twee avonden per week te werken. Dit kan ertoe leiden dat het aantal uren van veel werknemers terug zou moeten worden gebracht en fulltime personeel gedeeltelijk vervangen moet worden door parttimers. Daarnaast moeten de werknemers worden gecompenseerd voor de gewerkte avonduren en zondagen van 13 september 2022 tot en met 1 juli 2023.

Het lijkt erop dat de uitspraak van de minister er voor heeft gezorgd dat een constructief dialoog tussen de onlinesupers en de vakbonden op korte termijn niet meer mogelijk is.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp