Europese Verkiezingen 2024: Wat kunnen we verwachten?

Gepubliceerd op: 29 mei 2024
Bijgewerkt op: 29 mei 2024
Europese Verkiezingen 2024

De komende Europese Parlementsverkiezingen, die van 6 tot 9 juni plaatsvinden, beloven een aanzienlijke verschuiving in de politieke machtsverhoudingen in Brussel. De peilingen verwachten dat de traditionele grote coalitie, bestaande uit de sociaaldemocraten (Progressive Alliance of Socialists and Democrats, S&D), christendemocraten/centrumrechts (European People’s Party, EPP) en liberalen (Renew Europe, RE), terrein zal verliezen. Daarentegen wordt verwacht dat de meer rechts georiënteerde partijen, zoals de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) en Identiteit en Democratie (ID), aanzienlijk zullen winnen. Indien deze partijen erin slagen een gezamenlijk blok te vormen, kunnen ze mogelijk de grootste fractie in het parlement worden, wat de politieke dynamiek in Europa aanzienlijk zou veranderen.

Het verkiezingsproces

De verkiezingen voor het Europees Parlement hebben grote impact op de politieke koers in Brussel de komende jaren. Het bepaald namelijk niet alleen de samenstelling van het parlement zelf, maar het nieuwe parlement zal ook verantwoordelijk zijn voor de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie. Deze positie is cruciaal, aangezien de Commissie verantwoordelijk is voor het voorstellen en uitvoeren van EU-wetgeving. De huidige voorzitter, Ursula von der Leyen, zou graag nog een tweede termijn blijven, maar de uiteindelijke keuze hangt af van de machtsverhoudingen in het nieuwe parlement.

Belang voor de e-commerce sector

Hoewel de Europese verkiezingen niet dezelfde aandacht krijgen als nationale verkiezingen zijn ze toch erg belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zeker voor een sector als e-commerce, waar we te maken hebben met cross-border verkoop, maar ook met productieketens die grensoverschrijdend zijn, is Europa cruciaal. Het overgrote deel van relevante wet -en regelgeving komt namelijk uit Brussel, denk aan het consumentenrecht, privacy regels, digitale wetgeving voor platforms, maar ook alle nieuwe regels omtrent duurzaamheid zoals verpakken, ecodesign, afvalmanagement etc. Voor de e-commerce sector is het van essentieel belang dat deze regels consistent worde toegepast en eerlijk worden gehandhaafd om een gelijk speelveld te behouden, vooral in het licht van de opkomst van grote niet-EU spelers. Stabiele en voorspelbare regelgeving helpt bedrijven te groeien en innovatie te bevorderen.

Aanbevelingen voor de Europese verkiezingen

Ecommerce Europe, de koepelorganisatie waarvan Thuiswinkel.org deel uitmaakt in Brussel, heeft een Manifesto gepubliceerd voor de Europese verkiezingen. Enkele kernpunten uit hun aanbevelingen zijn:

  • Bevordering van kanaalneutraal beleid: Bedrijven moeten vrij zijn om te groeien en te concurreren, ongeacht het verkoopkanaal. Online en offline hoeven niet te concurreren, maar kunnen elkaar versterken.
  • Harmonisatie van regelgeving: Het is cruciaal om regelgeving binnen de EU zo veel mogelijk te harmoniseren om de interne markt te versterken. Landen moeten nationale koppen op wetgeving zo veel mogelijk afschaffen.
  • Ondersteuning van kleine bedrijven: wetgeving moet rekening houden met MKB’ers, die de motor van de Europese economie vormen. Regels moeten haalbaar blijven en bestaande regeldruk moet aangepakt worden.
  • Gelijk speelveld: Het is cruciaal om het gelijke speelveld binnen en buiten de EU-grenzen te beschermen. Eerlijke concurrentie is alleen mogelijk als de EU-wetgeving door iedereen wordt nageleefd, ook door spelers van buiten Europa. Goede handhaving is daarvoor essentieel.

Lees het hele manifesto van Ecommerce Europe

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Maike Jansen 320 X 320

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp