Europese Commissie keurt strengere consumentenregels voor online financiële diensten goed

Categorie
Gepubliceerd op: 13 mei 2022
Bijgewerkt op: 13 mei 2022
Geschreven door
Europa Vlag 1 800X400

Deze week heeft de Europese Commissie een hervorming goedgekeurd van de huidige EU-regels voor de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten. Het voorstel zal de consumentenrechten versterken en de grensoverschrijdende verlening van financiële diensten op de eengemaakte markt bevorderen. ​"Financiële producten kunnen complex zijn en de rechten en plichten zijn niet altijd voor iedereen even duidelijk. Hopelijk helpt deze nieuwe wetgeving bij het voorkomen van problemen. Harmonisatie van de regels in de EU is altijd goed omdat onze markt geen grenzen meer kent", aldus Martijn Hos, director public & stakeholder affairs.

Deze markt heeft een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt door de algemene digitalisering van de sector en de nieuwe soorten financiële diensten die sinds de invoering van de regels in 2002 zijn ontwikkeld, aldus de Europese Commissie. Deze ontwikkelingen zijn nog versterkt door de COVID-19-pandemie, die sterk heeft bijgedragen tot een toename van het aantal onlinetransacties.

Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie: “Consumenten kiezen steeds vaker voor online diensten, ook als het gaat om financiën, en dat is een goede zaak. Maar we moeten er ook voor zorgen dat de spelregels gelijke tred houden met de nieuwste ontwikkelingen. Consumenten hebben duidelijke informatie en een vangnet nodig als er iets misgaat”.

Didier Reynders, commissaris voor Justitie: Onze regels moeten de ontwikkelingen van de financiële diensten volgen: zo eenvoudig is dat. De digitalisering en de toename van het aantal nieuwe financiële producten hebben deze sector de afgelopen twintig jaar ingrijpend veranderd, en de recente lockdowns als gevolg van de COVID-crisis hebben aangetoond dat een efficiënter en actueler regelgevingskader voor financiële diensten op afstand relevanter is dan ooit. De risico's en uitdagingen kunnen variëren, maar wij stellen altijd de veiligheid van de consument voorop”.

Modernisering van de EU-regels

Om de verlening van financiële diensten op de interne markt te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, worden in het voorstel acties op verschillende gebieden ingevoerd:

  • Gemakkelijkere toegang tot het herroepingsrecht van 14 dagen voor overeenkomsten op afstand voor financiële diensten: om de uitoefening van dit recht makkelijker te maken, moeten handelaren een herroepingsknop hebben wanneer zij online verkopen. Bovendien is de handelaar verplicht een kennisgeving van het herroepingsrecht te sturen als de precontractuele informatie minder dan een dag voor de sluiting van de overeenkomst wordt ontvangen.
  • Duidelijke regels voor de verstrekking van precontractuele informatie: wat, hoe en wanneer? Het voorstel moderniseert de regels, bijvoorbeeld over online communicatie, en verplicht de verkoper om vooraf bepaalde informatie te verstrekken, waaronder bijvoorbeeld het e-mailadres van de handelaar, eventuele verborgen kosten of het risico dat met de financiële dienst verbonden is. Informatie moet ook duidelijk zichtbaar op het scherm worden weergegeven en er worden regels ingevoerd voor het gebruik van pop-ups of gelaagde links om informatie te verstrekken. De nieuwe regels zullen er ook voor zorgen dat de consument genoeg tijd krijgt om de ontvangen informatie te bestuderen, ten minste een dag vóór de eigenlijke ondertekening.
  • Speciale regels ter bescherming van consumenten bij het online sluiten van overeenkomsten voor financiële diensten: overeenkomsten voor financiële diensten kunnen moeilijk te begrijpen zijn, in het bijzonder wanneer ze op afstand worden gesloten. Het voorstel verplicht handelaren ertoe om eerlijke en transparante online systemen op te zetten en een passende toelichting te geven bij het gebruik van online-instrumenten (bv. robo-advies of chatboxen). De regels geven de consument ook de mogelijkheid om menselijke tussenkomst te vragen als de interactie met dergelijke online instrumenten niet het gewenste resultaat oplevert.
  • Handhaving: het voorstel geeft meer slagkracht aan de bevoegde autoriteiten. Er zullen strengere sancties gelden voor op afstand gesloten overeenkomsten voor financiële diensten in geval van wijdverspreide grensoverschrijdende inbreuken, met een maximumboete van ten minste 4 % van de jaaromzet.
  • Volledige harmonisatie om hetzelfde hoge niveau van consumentenbescherming in de hele interne markt te waarborgen: het voorstel voorziet in volledige harmonisatie van de wetgeving en stelt soortgelijke regels vast voor alle aanbieders in de lidstaten.

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie zal nu door de Raad en het Europees Parlement worden besproken.

 

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp