De Digital Service Acts gaan in

Gepubliceerd op: 15 februari 2024
Bijgewerkt op: 22 februari 2024
Geschreven door
Wetgeving 800 X 400

De DSA staat voor de Digital Service Acts en het doel van deze wet is een betere online bescherming voor bedrijven en consumenten, het online zaken doen makkelijker te maken en te zorgen voor een gelijk speelveld in Europa. Vanaf 17 februari 2024 geldt de DSA voor alle digitale diensten en platforms die hun diensten aanbieden in de EU. Zoals onlinemarktplaatsen, sociale netwerken, zoekmachines, cloudaanbieders, internetproviders en platforms om content te delen zoals videoplatforms en online reis- en accommodatieplatforms.

Concreet moet de DSA zorgen voor meer transparantie in online reclame, minder namaak, betere privacy- en consumentenbescherming en ook meer controle door de EU op de economische macht van enkele internetgiganten. Deze verordening regelt verplichtingen die digitale dienstverleners, zoals online markplaatsen, hebben met betrekking tot hun rol als verbinder tussen consumenten en aanbieders van goederen en diensten.

Wat betekent dit voor platforms?

Online platforms is een breed begrip. Maar, de meest relevante voor Thuiswinkel en haar leden zijn online marktplaatsen. Allereerst is het belangrijk onderscheid te maken tussen de grootte van ondernemingen. Het micro – en kleinbedrijf is uitgesloten van veel regels en voor zogenaamde VLOPS (very large online platforms) gelden extra regels.

De DSA bevat speciale verplichtingen voor online marktplaatsen om de online verkoop van illegale producten en diensten te bestrijden. De DSA legt aan tussenhandeldiensten geen algemene monitoringsplicht op, maar introduceert een systeem van verplichtingen om illegale inhoud te voorkomen en te verwijderen. Deze procedures moeten verwerkt worden in de algemene voorwaarden. Ook zijn er meldings- en actieprocedures waarmee anderen het platform kunnen wijzen op de aanwezigheid van illegale inhoud, zoals namaak producten.

Daarnaast beschermt de DSA minderjarigen online beter door platforms te verbieden gerichte reclame te maken op basis van het gebruik van persoonsgegevens van minderjarigen zoals gedefinieerd in de EU-wetgeving.

Ook waarborgt de DSA de rechten van gebruikers van platformen. Hiermee worden verkopers op platformen bedoeld. Zo moeten platformen transparant communiceren over de werking van het klachtenafhandelingssysteem, redenen om verkopers op hun platform te schorsen (bijvoorbeeld in het geval van verkoop van onveilige producten) en de gebruikers van het platform toegang geven tot het klachtensysteem.

Ter bevordering van de bescherming van de consument staan er ook bepalingen in de DSA die helpen een veilige, betrouwbare en transparante online omgeving te creëren. Zo moeten marktplaatsen er voor zorgen dat ze weten wie de handelaren zijn actief op hun platform en deze traceerbaar maken. Ook moet de online interface transparant worden ingericht en duidelijke en toegankelijke informatievoorziening aan consumenten bieden.

Ben je een verkoper op een marktplaats?

Dan betekent dit dat jij meer rechten en plichten hebt volgens de DSA. Zo dient het platform je beter te informeren over hun algemene voorwaarden en de verkoop van producten en diensten op hun platform. Maar, heb je ook toegang tot hun klachtensysteem en dien je duidelijk geïnformeerd te worden in het geval van een mogelijke schorsing. Anderzijds moet het platform er voor zorgen dat ze weten wie jij bent en hoe consumenten je kunnen bereiken.

Als je hier vragen of opmerkingen over hebt, neem dan contact op met onze jurist vincentromviel@thuiswinkel.org 


Voor meer informatie zie onze eerdere nieuwsartikelen

Beleidsupdate DSA en DMA richting implementatie

Wetgevingsagenda Digital Services Act

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Vanaf 17 februari 2024 geldt de DSA voor alle digitale diensten en platforms die hun diensten aanbieden in de EU. Zoals onlinemarktplaatsen, sociale netwerken, zoekmachines, cloudaanbieders en internetproviders.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp