Hoge boetes van ACM dreigen voor gebruik van nepkortingen

Categorie
Gepubliceerd op: 21 februari 2024
Bijgewerkt op: 21 februari 2024
Nepkortingen 800 X 400
Business Partner

‘Van/voor’-prijzen en andere kortingen zijn een krachtige tool om naar consumenten te signaleren dat er sprake is van een aantrekkelijk (tijdelijk) prijsvoordeel. Tegelijkertijd mogen consumenten online niet worden misleid door ‘nepkortingen’, bijvoorbeeld doordat een webshop de prijs van een product eerst even verhoogt om vervolgens te adverteren met een kunstmatige hoge korting. Sinds vorig jaar gelden strengere regels voor (online) kortingen, maar volgens de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) gaat het bij veel webshops nog steeds vaak mis. De ACM waarschuwde eerder al voor handhaving en wij zien nu dat de eerste webshops een boete boven het hoofd hangt. In deze blog bespreekt Maverick Advocaten de belangrijkste aandachtspunten voor webshops.

‘Van/voor-prijzen’: waar liggen de grenzen?

Nepkortingen zijn misleidend voor consumenten en vervalsen de concurrentie tussen ondernemingen. Een webshop die zich wel aan de regels houdt, kan namelijk klanten verliezen aan een webshop die klanten misleidt met behulp van nepkortingen.

De regels over (nep)kortingen zijn neergelegd in de EU Richtlijn prijsaanduiding producten (“Richtlijn prijsaanduidingen”) en het Besluit prijsaanduiding producten. Nepkortingen kunnen daarnaast in strijd zijn met de EU Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (“Richtlijn OHP”).

Het is webshops uiteraard toegestaan om kortingen te presenteren. De wet noemt dit ‘aankondigingen van prijsverminderingen’. Daarbij dient de webshop wel steeds de referentieprijs (de vorige prijs) te vermelden. Dit moet de laagste prijs zijn waarvoor het product werd aangeboden in de 30 dagen voorafgaand aan de korting. Dit wordt de 30-dagen-regel genoemd en geldt bij alle soorten kortingen, zoals doorgestreepte prijzen maar ook kortingspercentages.

Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Zo geldt de 30-dagen-regel niet voor producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn. De 30-dagen-regel is evenmin van toepassing op zogeheten stapelkortingen, waarbij het kortingspercentage onafgebroken oploopt.

Let op bij vergelijkingen met de adviesprijs

Webshops maken geregeld een vergelijking tussen hun eigen prijs en de adviesprijs van de fabrikant. Volgens de Europese Commissie is de 30-dagen-regel hierop in principe niet van toepassing, omdat er alleen sprake is van een vergelijking met een ander (de fabrikant) en geen prijsvermindering door de webshop. Dit is dus toegestaan.

Maar let op: de ACM is er scherp op dat een vergelijking met de adviesprijs door consumenten niet kan worden opgevat als een korting. Om hoge boetes te voorkomen moeten webshops die een vergelijking maken met de adviesprijs dit steeds duidelijk vermelden en niet suggereren dat er sprake is van een korting.

De ACM is hier strikt in en verbiedt dat de adviesprijs wordt gebruikt als (doorgestreepte) originele prijs. De Europese Commissie lijkt soepeler op dit punt en meent dat webshops doorgestreepte adviesprijzen mogen laten zien, mits zij duidelijk meedelen dat de aangegeven referentieprijs een vergelijking is en niet een prijsvermindering. Deze uitleg moet onmiddellijk en overal bij de referentieprijs worden vermeld.

Dynamic pricing blijft mogelijk

Dynamic pricing houdt in dat de prijs van een product (zeer) frequent verandert, afhankelijk van marktomstandigheden. Met deze strategie gaan verkopers op zoek naar de optimale prijs, gebaseerd op wat de consument op een specifiek moment bereid is te betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met factoren zoals concurrentieprijzen, het tijdstip, de vraag en de beschikbare voorraad. De 30-dagen-regel heeft alleen betrekking op kortingsacties waarbij wordt vermeld dat de prijs is verlaagd. Zolang dynamic pricing niet samengaat met een aankondiging van een prijsvermindering (een stille prijswijziging dus), is de 30-dagen-regel niet van toepassing.

Webshops riskeren hoge boetes bij gebruik van nepkortingen

In november 2023 constateerde de ACM dat het gebruik van nepkortingen op websites nog steeds een groot probleem is. De ACM heeft websites in o.a. de kledingsector en de consumentelektronicasector gemonitord en geconcludeerd dat een groot aantal webshops de regels voor nepkortingen structureel overtreedt.

Webshops die zich niet aan de regels houden riskeren een hoge boete die kan oplopen tot € 900.000 of zelfs 4% van hun jaaromzet. Ook kan de ACM aan de betrokken personen die feitelijk leiding geven aan de overtreding een afzonderlijke boete opleggen die kan oplopen tot € 900.000.

Wij zien dat de ACM bij de handhaving van nepkortingen probeert om de zaken te schikken met webshops (de zogeheten ‘vereenvoudigde afdoening’). Daarbij biedt zij de webshop een 10% boeteverlaging aan, mits deze webshop bereid is de overtreding te erkennen en daarvoor een boete te accepteren.

Webshops zijn gewaarschuwd

De ACM houdt streng toezicht op de naleving van de consumentenregels en treedt hard op tegen oneerlijke handelspraktijken in e-commerce. In 2024 zal de ACM (wederom) extra aandacht besteden aan het voorkomen van online misleiding. Webshops zijn dus gewaarschuwd en doen er goed aan om hun kortingspraktijk tegen het licht te houden.

Voor meer blogs en praktische tips, zie consumentenrecht.info. Voor informatie over bedrijfsbezoeken door de ACM kunt u terecht op invalacm.nl.


Maverick Advocaten N.V. is hét onafhankelijke en toonaangevende nichekantoor op het gebied van het mededingingsrecht, het consumentenrecht en marktregulering.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp